Cluster Governance

Lessen voor clusters in Nederland

23 januari 2015
Clusters worden als de motoren van innovatief Nederland gezien. Een provincie zonder clusters is in deze tijd ondenkbaar, net als een studentenstad zonder science park. Met in het achterhoofd het succes van Silicon Valley zetten veel steden en regio’s actief in op innovatie, kennisvalorisatie en economische specialisatie. Dit sluit aan op het nationale Topsectorenbeleid waarbij er ingezet wordt op enkele kansrijke en innovatieve economische sectoren. Kortom, aan belangstelling voor clusters en clustervorming geen gebrek. Het is daarom des te opvallend dat men vaak het antwoord schuldig blijft op de vraag hoe clusters het beste gefaciliteerd kunnen worden. Hiervoor is cluster governance nodig en dat blijkt maar al te vaak een struikelblok.

Auteur(s)

Miranda Ebbekink, Marloes Hoogerbrugge, Arnoud Lagendijk en Johnny Kerkhof

Lessen voor de praktijk

Deze publicatie bespreekt zeven lessen rondom clusters voor de praktijk. Eén van de lessen is het identificeren en inzetten van civic entrepreneurs. Deze personen kunnen een belangrijke rol spelen in een cluster, omdat zij de taal van de verschillende betrokken partijen spreken en op verschillende niveaus snel kunnen schakelen. Ook gaat de publicatie in op het vergroten van de daadkracht van clusters door te blijven leren, in te zetten op institutioneel ondernemerschap en te werken aan hefboomwerking in het overheidsbeleid. Bij elkaar kan dit de internationale concurrentiekracht van een cluster vergroten.

Kijkje in de keuken

In de publicatie komen elf deskundigen aan het woord die vanuit de overheid, het bedrijfsleven of vanuit kennisorganisaties bij clusters en clustervorming betrokken zijn. Op basis van hun ervaringen in de stedelijke en regionale praktijk vertellen zij wat je vooral wel of juist niet moet doen om succesvolle clusters van de grond te krijgen. Zij bieden op deze manier een kijkje in de keuken van het Nederlandse clusterbeleid. De inzichten van de publicatie zijn op deze manier interessant voor iedereen die betrokken is bij het versterken van de (regionale) economie in samenwerking met verschillende (semi-)publieke en private partijen.

Onderzoek

Deze publicatie is één van de producten van het onderzoek “Help een piek?! Sturen op innovatie door middelgrote gemeenten” uitgevoerd door de Radboud Universiteit. In dit onderzoeksproject is ingezoomd op drie clusters in Nederland, namelijk het cluster watertechnologie in Leeuwarden, Health Valley in Nijmegen en de WTC Twente Energy Group in Twente. Het onderzoek maakt deel uit van het ‘Kennis voor Krachtige Steden’ – onderzoeksprogramma van Platform31. Binnen dit programma lopen meer dan zestig onderzoeken naar stedelijke en regionale vraagstukken.

Cluster_Governance

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Joost van Hoorn Economie en bestaanszekerheid 06 57 94 36 56 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan