Bouwen aan burgerkracht in het sociale domein

Burgerkracht ondersteunen met hulp van sociale wijkteams

5 februari 2015
Burgerkracht is niet meer weg te denken uit gemeentelijke nota’s op de terreinen van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Volgens de bedenkers van de term, Nico de Boer en Jos van Lans, fungeert het begrip sinds 2011 ‘als vlag op een nieuwe manier van werken, die institutionele en professionele vernieuwing paart aan de zich ontwikkelende capaciteiten van burger op alle niveaus’. Maar wat is burgerkracht nu precies en wat betekent dit voor burgers, gemeenten en professionals?

Auteur(s)

Mirjan Oude Vrielink

In de publicatie ‘Bouwen aan burgerkracht in het sociale domein’ van Platform31 wordt toegelicht uit welke aspecten burgerkracht bestaat, welke invulling er in de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet aan wordt gegeven en hoe je als gemeente of professional deze aspecten van burgerkracht effectief kunt ondersteunen. Aan de hand van een stroomschema geeft het rapport een overzicht van werkzame elementen van interventies specifiek ingezoomd op wat sociale (wijk) teams kunnen betekenen bij de ondersteuning van burgerkracht.

Aan de hand van vier situaties geeft de publicatie een toelichting op verschillende aspecten van burgerkracht. Het rapport gaat vervolgens in op welke invulling gemeenten en professionals in de Jeugdwet, WMO 2015 en Participatiewet aan burgerkracht kunnen geven en hoe ze dit effectief kunnen ondersteunen. Met behulp van een stroomschema geeft het rapport een overzicht van werkzame elementen van interventies, specifiek ingezoomd op wat sociale (wijk)teams kunnen betekenen bij de ondersteuning van burgerkracht.

Wat kunnen wijkteams betekenen voor het ondersteunen van burgerkracht

Op de vraag wat wijkteams kunnen betekenen voor het ondersteunen van burgerkracht is geen eenduidig antwoord te geven. De publicatie ‘Bouwen aan burgerkracht in het sociale domein’ legt daarom aan de ene kant verbindingen tussen de taken die een sociaal (wijk)team heeft bij concrete hulpvragen in het proces van signaleren, beoordelen en interveniëren. Aan de andere kant gaat het rapport in op de rol die het sociaal (wijk)team heeft op het gebied van de sociale infrastructuur van een buurt en bij het organiseren van collectieve voorzieningen bij breder levende behoeften.

De rol van de teams in de ondersteuning van burgerkracht en de invulling die zij hieraan geven hangt sterk af van de doelgroep die zij bedienen, omvang en aard van het taakgebied en op welke leefgebieden de ondersteuning betrekking heeft.

 

Bouwen_aan_burgerkracht_in_het_sociale_domein

Bouwen aan burgerkracht in het sociale domein

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan