Betere leefbaarheid dankzij zelfrijdend vervoer?

Verkenning haalbaarheid pilot Ferwert (Friesland)

17 december 2018
Kan de inzet van zelfrijdend vervoer bijdragen aan het op peil houden van de bereikbaarheid van voorzieningen, en daarmee aan de leefbaarheid in dunbevolkte gebieden? Met deze vraag startte de provincie Fryslânmet lokale partijen een experiment om te onderzoeken of de inzet van autonoom vervoer een antwoord biedt voor de krimpproblematiek in Noordoost Friesland.

Auteur(s)

Ruud Dorenbos, Maarten van Setten en Bianca Tuenter

In samenwerking met

Autonoom vervoer Fryslân’ is één van de zeven experimenten – gericht op het behouden van de leefbaarheid in krimpgebieden en een betere afstemming van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid – die Platform31 begeleidt. In dit experiment onderzoekt de provincie Fryslân, samen het Dockinga College, Arriva, de Mobiliteitscentrale Noordoost Fryslân en de gemeente Dongeradeel of de inzet van een zelfrijdend voertuig kan bijdragen aan de toegankelijkheid van voorzieningen in dunbevolkte gebieden.

De provincie begon met een technische verkenning, waarin zowel gekeken is naar technische mogelijkheden en beperkingen, als naar potentiele routes. Het dorp Ferwert kwam in beeld als een kansrijke locatie voor een pilot, op voorwaarde dat er voldoende gebruikers zijn. Om inzicht te krijgen in de vervoersvraag en in de kansen en knelpunten rond een pilot in Ferwert, voerde Moventem afgelopen zomer een quickscan uit. Om grip te krijgen op het verhaal achter de cijfers van de vervoersvraag, is op locatie in Ferwert een werksessie georganiseerd met alle bij het experiment betrokken partijen.

Hoewel de demografische kenmerken van Ferwert gunstig zijn voor een pilot, kwamen partijen tot de slotsom dat er nu binnen de bebouwde kom onvoldoende vervoersvraag is om een levensvatbare pilot uit te voeren. Kansrijker lijkt het in deze regio om autonoom vervoer buiten de bebouwde kom in te zetten, maar op dit moment schieten de technische mogelijkheden daarvoor tekort. Alle betrokken partijen staan positief tegenover het onderzoeken van de mogelijkheden van autonoom vervoer, omdat ze de waarde van dergelijke experimenten inzien om de gevolgen van krimp te verzachten.

181113_Experiment_autonoom_vervoer_Fryslan

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan