Aandacht voor wat leeft in Leeuwardense wijken

19 februari 2021 | Leestijd: 5 minuten
In haar wijken in Leeuwarden voert gebiedswerker Evelyn Polhuijs het liefst spontane gesprekken om erachter te komen wat er echt leeft in de wijk. De structurele problemen in die wijken brengt zij binnen de gemeente onder de aandacht. “Problemen die mensen echt in hun ‘zijn’ raken – dáár wil ik aan werken. Ik vraag naar het welzijn van bewoners en hun verbondenheid met de plek waar ze wonen. Hoe willen zij zelf eigenlijk samenleven?”

Auteur(s)

Als gebiedswerker brengt Evelyn ‘haar’ wijken en structurele problemen in die wijken binnen de gemeente onder de aandacht. Evelyn: “Wat is in het oog springend, wat zijn grote problemen? In mijn gebied waren dat onlangs bijvoorbeeld de jongerenoverlast in coronatijd, waaronder drillraps. Ik heb dan de verantwoordelijkheid en het mandaat om collega’s daarop aan te spreken.” Als een van de weinigen werkt Evelyn op eigenlijk alle niveaus die iets met de wijken en de wijkaanpakken te maken hebben: “Ik praat met de wethouder en bewoners en iedereen daartussenin.” Het belangrijkste niveau vindt ze nog altijd dat van de bewoners, voor wie ze ‘het gezicht en aanspreekpunt van de gemeente’ is. Evelyn is dan ook vaak in de wijk te vinden. Het liefst zoekt ze daar mensen ‘op de bonnefooi’ op en voert ze spontane gesprekjes: “Ik ga bijvoorbeeld graag langs bij een wijkcentrum of bewonersbedrijf, dan heb je de prettigste gesprekken.”

Dit willen bewoners

De signalen die Evelyn tijdens haar aanwezigheid in de wijk opvangt, vormen een belangrijk startpunt van haar werk. Voor een deel is dat werk het behartigen van bewonersbelangen, zoals ze dat bijvoorbeeld deed bij het sloop- en nieuwbouwproject in Heechterp: “Bewoners hebben ook belangen in zo’n project, en in de eerste fase is het dan mijn rol om die te behartigen. Er zijn bijvoorbeeld veel familieverbanden in de wijk, het zou zonde zijn als je daar met sloop en nieuwbouw aan voorbijgaat. Dat soort dingen geef ik dus veel aan: dit willen bewoners.” Ook locatie is daarbij belangrijk, vindt Evelyn. Zo zorgde ze ervoor dat vergaderingen van het projectteam altijd in het wijkcentrum plaatsvonden, en spoorde ze de teamleden aan om ‘eens een rondje door de wijk te lopen’. Verder investeert Evelyn in bewonersparticipatie en -vertegenwoordiging in de wijken waar ze actief is. Als voorbeeld noemt ze de recent ontstane samenwerking tussen het wijkpanel, de wijkvereniging en andere organisaties in de Vrijheidswijk. Als we haar vragen of dit resultaten zijn waar ze trots op terugkijkt, aarzelt Evelyn: “Ik vind dat lastig om te zeggen. Ik sta vooral aan het begin van dingen, geef de aanzet. Ik beschouw het als een succes als mensen aan het einde niet meer weten dat ik erbij betrokken was en echt zelf trotse eigenaar zijn van wat er dan bereikt is. Ik ben blij als mensen elkaar weten te vinden.”

Elkaar weten te vinden

Waar mensen elkaar nog níet weten te vinden, ziet Evelyn een taak voor zichzelf. Zo zag ze onlangs bijvoorbeeld dat meerdere partijen aan het werk waren in hetzelfde stukje openbare ruimte in één van de wijken, en daarbij niet samenwerkten: “Die partijen wisten elkaar niet te vinden, dat geeft dan extra overlast voor bewoners. Ik zag dat en heb ze toen met elkaar in contact gebracht.” Ook als het gaat om initiatieven in de wijk brengt Evelyn regelmatig mensen met elkaar in contact, bijvoorbeeld als de activiteiten vergelijkbaar zijn: “Als ik zie dat initiatieven hetzelfde zijn, zeg ik meestal: ga even met elkaar om tafel zitten.” Vaak blijkt dat voldoende, maar soms is er wat extra betrokkenheid en overtuiging nodig. Daarbij gebruikt Evelyn ook bepaalde gesprekstechnieken, waarvan ze sommige tijdens haar vorige werkervaringen heeft geleerd: “Ik heb in het verleden een tijdje als fitnessinstructeur gewerkt, dan leer je wel hoe je mensen moet motiveren tot iets waar ze geen zin in hebben, haha. Verder benadruk ik de gezamenlijke belangen, probeer ik het punt van mensen te erkennen zonder een kant te kiezen – dat soort technieken.”

Waardevolle initiatieven en opgestuurde rekeningen

Ook het zoeken naar financiering – lobbyen en bij elkaar fietsen – voor projecten in de wijken is onderdeel van Evelyns werk. Vaak gaat het om relatief kleine bedragen waarmee je wél veel voor bepaalde projecten en de wijk kunt betekenen, vertelt ze. Als voorbeeld noemt Evelyn een bewonersinitiatief van een weggeef- en werkplaats waar mensen in een kwetsbare positie vrijwilligerswerk doen. Evelyn: “Dat initiatief was waardevol voor de wijk. Op een gegeven moment moesten ze verhuizen, en daarvoor was er een afvalcontainer nodig. De kosten van die container waren echt een probleem. Toen heb ik geholpen door die voor mijn rekening te nemen, waardoor het initiatief een volgende stap kon zetten.” Voor deze kleine kostenpost was formeel geen budget beschikbaar – iets waar Evelyn vaker tegenaan loopt: “Geld zit soms zo vast, zeker als het om kleine bedragen gaat. Het is natuurlijk een moeilijk vraagstuk, maar ik zou heel graag zien dat budgetten minder kokers en schotten hebben.”

Schurende rollen en het belang van collega’s

Naast haar werk als gebiedswerker hield Evelyn zich tot januari 2021 ook als projectleider bezig met een visie voor de versterking van de sociale basis in Leeuwarden. Vanuit die functie heeft ze soms een heel andere rol in de wijk dan vanuit haar functie als gebiedswerker. Dat levert situaties op die het belang van goede samenwerking met collega’s voor Evelyn extra duidelijk maken: “Als projectleider moet ik soms gesprekken met partijen in de wijk voeren die gaan over rechtmatigheid, bijvoorbeeld rondom subsidies. Als het om een partij gaat waarmee ik ook samenwerk als gebiedswerker, probeer ik daar soms een collega voor in te schakelen. Die procesrol, die relatierol, is voor mij dan toch te belangrijk; ik wil dat vertrouwen niet schaden. Ik heb een relatie met ze te onderhouden en ik heb ze nodig in een gebied. Dat zeg ik dan ook heel open: omdat wij deze relatie hebben, komt een collega van mij hierop terug.” Voor dit soort samenwerkingen is het wel nodig dat Evelyn haar collega’s goed meeneemt in haar actuele werk: “Een goede afstemming over wat er gebeurt in de wijken en dorpen en je collega’s meenemen in wat je doet is daarom heel erg belangrijk. Je moet alleen kunnen werken, maar het niet willen.”

Evelyn Polhuijs is gebiedswerker bij de gemeente Leeuwarden. In die functie bewaakt en verbetert ze de leefbaarheid in een zevental wijken in de gemeente. Nog steeds kijkt Evelyn weleens verbaasd terug op het feit dat ze, met haar (studie)achtergrond van creatieve therapie, juist in deze functie terechtkwam. Toch ziet ze ook overeenkomsten tussen die achtergrond en het gebiedswerk: “Als gebiedswerker werk je dagelijks aan problemen die diep ingrijpen op mensenlevens.”

Meer weten over gebiedsgericht en integraal werken in de wijk? Het platform WijkWijzer biedt beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners een bundeling van relevante inzichten, publicaties en praktijkvoorbeelden over gebiedsgericht werken.

Naar WijkWijzer

Contact

Simone 't Hooft 06 30 12 76 01

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan