80 jaar stedelijke vernieuwing en wijkaanpak

Update 2024

31 januari 2024
Al ruim 100 jaar investeert Nederland in de meest kwetsbare wijken. Ook de laatste jaren hebben gemeenten steeds meer aandacht voor gebiedsgericht beleid, ongelijk investeren voor gelijke kansen, domeinoverstijgend samenwerken, resulterend in een brede wijkaanpak. Sinds 2022 staat de leefbaarheid van kwetsbare wijken ook weer op het netvlies van het Rijk, met als resultaat het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De huidige trend richting wijkaanpak staat niet op zichzelf, maar komt voort uit eerdere ontwikkelingen. Om te begrijpen hoe we op dit punt zijn aangekomen, brengt de publicatie ‘80 jaar stedelijke vernieuwing en wijkaanpak’ de belangrijkste ontwikkelingen vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu in kaart. Deze uitgave biedt houvast aan een nieuwe generatie stedelijke vernieuwers en gevestigde wijkaanpakkers. Kortom: voor iedereen die wil voortbouwen op de rijke geschiedenis die ons land kent.

Auteur(s)

Jeroen van der Velden, Kay Hollanders, Emre Can en Razia Ghauharali

Nieuwe aandacht voor de wijkaanpak

Al ruim 100 jaar investeren we in Nederland in onze meest kwetsbare wijken. Vanaf de wederopbouw worden grote nationale programma’s afgewisseld door perioden van decentrale wijkvernieuwing. Na een periode met weinig aandacht voor de leefbaarheid in kwetsbare wijken, vindt sinds 2019 een voorzichtige opleving plaats. De hernieuwde aandacht leidde in 2022 tot de lancering van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Voor ons is het aanleiding geweest voor een stevige update van het kennisdossier stedelijke vernieuwing.

Geschiedenis van wijkaanpak en stedelijke vernieuwing

Deze uitgave neemt je mee langs de verschillende periodes van rijksaandacht voor kwetsbare wijken. Van de wijksanering en reconstructie in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, langs de periode van Stadsvernieuwing in de jaren 70, 80 en 90 en het meer recente Grotestedenbeleid. Vervolgens staan we stil bij de periode van lokaal gestuurde wijkvernieuwing en de recente opleving van de aandacht voor kwetsbare wijken met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Naast een beschrijving van de Nederlandse geschiedenis van het wijkenbeleid beschrijven we een aantal terugkerende ideeën met betrekking tot stedelijke vernieuwing. Zoals de ontwikkeling van het concept ‘gemengde wijk’ of wat men met de term ‘leefbaarheid’ bedoelt. Laat de lessen uit onze (rijke) historie je inspireren om oude valkuilen te voorkomen en tot nieuwe oplossingen te komen.

80 jaar stedelijke vernieuwing en wijkaanpak

80 jaar stedelijke vernieuwing en wijkaanpak: Update 2024

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Meer weten over gebiedsgericht en integraal werken in de wijk? Het platform WijkWijzer biedt beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners een bundeling van relevante inzichten, publicaties en praktijkvoorbeelden over gebiedsgericht werken.

Naar WijkWijzer

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan