Wooncongres

14 maart

09:30-17:30 Amersfoort € 50,00 - € 495,- (ex. btw)

Bij de komende, 11e editie van het Wooncongres van Platform31 en TU Delft staat de noodzaak om de aanpak van het enorme woningtekort te versnellen centraal. Ondanks de hooggespannen ambities en mooie plannen, blijft de realisatie achter op het gewenste niveau. De minister in het nieuwe kabinet kan alle hulp gebruiken om de uitvoering te versnellen. Dit Wooncongres wil zorgen voor extra schouders onder de woonopgave. Met elk van de deelnemers zoeken we het antwoord op de vraag: wat kun jij doen om de nieuwe minister en de vele woningzoekenden door deze wooncrisis te helpen?

Programma

De urgentie is helder: woningzoekenden die nu klem zitten binnen afzienbare tijd helpen. Jongeren en ouderen, mensen met weinig en met meer inkomen, met en zonder kinderen, individueel of collectief, in de stad en op het platteland. Bij het realiseren van de beoogde 100.000 nieuwe woningen per jaar doemen er onderweg tal van valkuilen op: goed om te weten hoe we die kunnen omzeilen. Naast nieuwbouw zijn er nog genoeg andere, creatieve, misschien zelfs onorthodoxe manieren om woonruimte te creëren. Bijvoorbeeld binnen de bestaande 8 miljoen woningen, op vergeten plekjes, met tijdelijke woningen et cetera. Deze en andere onderwerpen komen tijdens het congres uitgebreid aan bod.

10:00-10:10 Opening door dagvoorzitter Frank Wassenberg (Platform31)
10:10-10:40 Peter Boelhouwer (hoogleraar Housing Systems, TU Delft) analyseert de achtergrond van de woningcrisis
10:40-11:10 Anneloes Blankendaal (Platform31) deelt vernieuwende woonoplossingen zoals flexwonen, transformatie en woningdelen
11:10-11:40 Koffiepauze
11:40-12:00 Sander Burgers (econoom Nederlandse woningmarkt, ING) over klimaatverandering en de impact op de Nederlandse woningmarkt
12:00-12:45 Debat over de toekomstbestendige woningmarkt, met:

  • Liesbeth Grijsen (gedeputeerde, Overijssel)
  • Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter, Staedion)
  • Annemarie Jol (directeur Ontwikkeling, AM)

Reflectie door Marja Appelman (directeur Woningbouw, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

12:45-13:00 Gesproken column door Toine Heijmans
13:00-14:00 Lunchpauze
14:00-15:00 Sessieronde 1
15:00-15:15 Zaalwissel
15:15-16:15 Sessieronde 2
16:15-… Borrel
Beschrijvingen sessies

’s Middags ga je met de andere deelnemers op zoek naar haalbare oplossingen en naar de bijdrage die jij daaraan kunt leveren. Je hebt de keuze uit tien deelsessies over actuele thema’s. Elke sessie gaat in op ontwikkelingen en oplossingen voor een deelthema. Iedereen kan twee sessies volgen. Klik op de titel van een sessie hieronder om de beschrijving te zien.

Grondbeleid is in beweging: de Omgevingswet zorgt voor wijzigingen en een Kamerbrief uit juni 2023 komt met voorstellen voor modernisering van het grondbeleid. In deze sessie verkennen we met Herman de Wolff (TU Delft) de kansen om met vernieuwd grondbeleid extra schouders te zetten onder de woonopgave.

Woningrenovaties bieden een uitgelezen kans om stap voor stap te bouwen aan een circulaire woningvoorraad. In deze sessie onder leiding van Gerard van Bortel (TU Delft) koppelen we inzichten uit wetenschappelijk onderzoek aan lessen uit de praktijk. Cécile van Oppen, medeoprichter van Copper8, zal de resultaten van het project ‘Circulaire energierenovaties’ presenteren.

Collectieve woonvormen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van het enorme woningtekort. In deze sessie verkent Darinka Czischke (TU Delft) de kansen en uitdagingen voor woonvormen die gemeenschapsgericht, duurzaam en betaalbaar zijn. We richten ons in het bijzonder op de bijdrage die het principe van ‘collectiviteit’ kan leveren aan sociaal duurzame woningen en wijken. Sprekers brengen verschillende perspectieven mee: de particuliere ontwikkelaar (Arie Lengkeek, ERA Contour), de woningcorporatie (Christoffel Klap, Ons Doel), de architect (Ianthe Mantingh, Zijdekwartier) en de bewoner/initiatiefnemer (Dennis Henraat, wooncoöperatie De Bonte Hulst).

Hoe nemen we eigenaren van een VvE mee op reis naar verduurzamen en aardgasvrij? Wat is het voordeel om extra woningen aan de woningvoorraad toe te voegen? Welke rol speelt de gemeente hierbij en bij gespikkeld bezit, de woningcorporatie? Met Henk Visscher (TU Delft), Erwin Mlecnik (TU Delft), Walter van Steenis (WNR) en Clarence Rose (Kennisinstituut KERN).

Hoe heeft de positie van koopstarters zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Wat zijn hun kansen en wie zijn de huidige koopstarters? Dat zijn vragen die eerst aan bod komen. Vervolgens gaan we op zoek naar bestaande en nieuwe instrumenten die lokaal kunnen worden ingezet om de kansen van koopstarters op een koopwoning te versterken. Met Peter Boelhouwer (TU Delft), Simone van de Kuit (Stichting OpMaat) en Bert van der Weerd (SVn).

Nu de woningbouwproductie sterk terugvalt, terwijl de nood onverminderd hoog blijft, is het steeds interessanter om te kijken naar alternatieven zoals splitsen, optoppen, aanplanken en ondertoppen. In deze workshop met Myrthe Sietsma (Platform31) en Jannes van Loon (WoningBouwersNL) presenteert WoningBouwersNL hun onderzoek naar het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en gaan we met elkaar in gesprek over de slagingskansen daarvan.

Hoog wonen zien sommigen als dé oplossing voor onze steden. Hoe en waar voegen we anders die 1 miljoen woningen toe? Wie wonen er graag hoog? En zijn hooggelegen woningen ook duurder? Hoe verdichten we met hoogbouw, zonder nadelen van verstening, hittestress en anonimiteit? Met Emiel Arends (dé hoogbouwexpert van de gemeente Rotterdam), Sara Bugera en Paul de Vries (die alle data van het Kadaster hebben geanalyseerd op prijseffecten voor hoog wonen) en Frank Wassenberg (Platform31).

Anneloes Blankendaal (Platform31) vertelt over de effecten van sturingsinstrumenten die gemeenten inzetten voor een betaalbaar woningbouwprogramma. Melvin Pool en Gerben in ’t Hout (Woonstad Rotterdam) lichten toe hoe nieuwbouw van sociale huurwoningen op de agenda staat in de veranderende omgeving van Rotterdam.

In deze sessie verkennen we met Arno van der Hoeven (Platform31), Wout Smits (KAW) en Janek van Baal (Capelle aan den IJssel) het toekomstperspectief van de wijken die inmiddels rond de 40-50 jaar oud zijn. Deze wijken vragen om flinke investeringen om de woonaantrekkelijkheid te vergroten en om deze te laten bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis en te laten aansluiten bij de hedendaagse woonbehoeftes.

Aantrekkelijke woonvormen en -concepten voor senioren zijn nodig – variërend van stadsappartementen voor vitale empty nesters tot woonvormen met aandacht voor ontmoeten, ondersteuning en zorg. Hoe zorgen we dat er meer woonvariaties gerealiseerd worden? Senioren zelf zijn een zeer heterogene groep en kritisch als het gaat om een nieuwe woning. Hoe spelen gemeenten, corporaties, burgerinitiatief, sociaal ondernemers en ontwikkelde partijen hierop in?  Met Annette Duivenvoorden (Platform31), Petra Stuitje (deltaWonen) en Frank van de Voort (RvO).

Wat levert deelname je op?

Tijdens en na deelname aan het Wooncongres mag je uitkijken naar het volgende:

  • Nieuwe inzichten: in één dag ben je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het wonen en de Nederlandse woningmarkt.
  • Professioneel netwerk: tijdens het congres kun je je netwerk buiten je eigen organisatie en sector uitbreiden en bestaande contacten verdiepen.
  • PE-punten: deelname aan dit congres levert 4 PE-punten op.

Locatie

Het Wooncongres vindt plaats in de Eenhoorn Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort (Google Maps).

Kosten

Onderstaande bedragen zijn exclusief btw.

Type deelnemer Kosten
Reguliere deelnemers € 495,-
Studenten € 50,-
Huurdersorganisaties € 150,-

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn
Arno van der Hoeven 06 13 46 74 08

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan