Wet betaalbare huur voor gemeenten

3 juni

10:00-11:30

Inschrijven/Aanmelden

Wat houdt de middenhuurregulering in en hoe verandert het Woningwaarderingsstelsel? Hoe gaan gemeenten handhaven op te hoge huurprijzen en hoe kunnen ze samenwerken met de Huurcommissie? Op deze én andere vragen krijg je antwoord tijdens het webinar over de Wet betaalbare huur. Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Huurcommissie en de VNG. 

Het voornemen is dat de Wet betaalbare huur vanaf 1 juli ingaat. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet en het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Door deze wet krijgen gemeenten er nieuwe taken en bevoegdheden bij die gaan over toezicht en handhaving. De Wet betaalbare huur regelt dat de bestaande huurprijsbescherming voor de sociale sector, ook voor de middenhuursector gaat gelden. Dit betekent dat het woningwaarderingsstelsel (WWS) van toepassing wordt op huurwoningen tot en met 186 punten (€1.123,13, prijspeil januari 2024). Dit geldt voor nieuwe huurcontracten.

Daarnaast maakt de wet het WWS dwingend. Dit betekent dat verhuurders verplicht zijn zich te houden aan de maximale huurprijzen die past bij de kwaliteit van de woning. Gemeenten krijgen de bevoegdheid om toezicht te houden en om zo nodig tot handhaving over te gaan. Dit is een uitbreiding van de nieuwe taken die gemeenten eerder hebben gekregen in het kader van de Wet goed verhuurderschap.

Voor wie?

De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor gemeenteambtenaren.

Wat levert deelname jou op?

Deelname aan het webinar geeft gemeenteambtenaren inzicht in de gemeentelijke taken en bevoegdheden die met de ingang van de Wet betaalbare huur op gemeenten afkomen.

Programma

Tijdens het webinar informeren we gemeenten over:

  • De inhoud van de Wet betaalbare huur: hoe ziet deze eruit en wat betekent de wet voor gemeenten?
  • De relatie tussen de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur.
  • De stand van zaken van het politieke proces.
  • Beschikbare hulpmiddelen en waar gemeenten terecht kunnen voor vragen.
  • De rolverdeling tussen de Huurcommissie en gemeenten.

Contact

Myrthe Sietsma 06 57 94 30 86 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan