Toepassen scenario’s ruimtelijke verkenningen

10 juni

15:30-20:00 Den Haag € 150 (ex. btw) voor niet-partners; kosteloos voor partners van Platform31

Inschrijven/Aanmelden

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vier scenario’s ontwikkeld voor de inrichting van Nederland in 2050. Deze scenario’s helpen bij het maken van keuzes voor de ruimtelijke structuur. Verduurzaming, de aanpak van het woningtekort en klimaatadaptatie vragen om grote ruimtelijke ingrepen in Nederland op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Tijdens deze bijeenkomst leer je meer over de scenario’s. Ook helpen we je op weg om de scenario’s en andere relevante kennis toe te passen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Achtergrond

De nieuwe woonwijken, infrastructuur voor verkeer, energie en water, bedrijventerreinen en voorzieningen waarin we nu investeren gaan gemiddeld zeker vijftig jaar mee. Zij hebben grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving in de nabije en verre toekomst. Daarom is het verstandig om bij de huidige investeringsplannen rekening te houden met de verschillende  door het PBL ontwikkelde toekomstscenario’s. En op basis daarvan terug te redeneren naar wat daarvoor nu aan investeringen nodig is.

De volgende scenario’s zijn ontwikkeld:

  • Mondiaal Ondernemend: een toekomstscenario waarin grote bedrijven de lead hebben
  • Snelle Wereld: de nog verder toegenomen digitalisering doet afstanden verdwijnen
  • Groen Land: veel ruimte voor de natuur en voor het water
  • Regionaal Geworteld: burgers nemen het initiatief in hun eigen leefomgeving

Opzet

Na een introductie op de scenario’s gaan we aan de hand van een concrete casus in gesprek over de scenario’s. Wat zijn de verschillen hiertussen? En wat zijn overeenkomsten? Vervolgens ontwikkelen we een visie op een specifiek gebied, waarbij we de scenario’s toepassen. De scenario’s gebruiken we daarbij als inspiratie, niet als keurslijf. Op die manier leer hoe je kunt omgaan met onzekerheden in de toekomst bij het ontwikkelen van visies en plannen.

Voor wie?

De workshop is specifiek bedoeld voor (stedenbouwkundige) adviesbureaus en marktpartners van Platform31. Het is gericht op medewerkers van organisaties die niet bij overheden werken, maar wel overheden adviseren of er nauw mee samenwerken.

Wat levert deelname jou op?

De bijeenkomst helpt je om de PBL scenario’s en andere relevante kennis toe te passen bij het ontwikkelen of aanscherpen van ruimtelijke visies, zoals omgevingsvisies, regionale visies of visies op specifieke gebieden. Een aandachtspunt is om overheden te helpen de ambities vanuit verschillende sectoren beter af te stemmen en duidelijke keuzes te maken.

Daarnaast oefen je tijdens de bijeenkomst in scenario-denken bij  bij het ontwikkelen van investeringsplannen. Natuurlijk biedt het programma voldoende ruimte om te netwerken met andere professionals die werken in de ruimtelijke ontwikkeling.

Locatie

Planbureau voor de Leefomgeving, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag (minder dan 10 minuten lopen van station Den Haag CS).
De bijeenkomst is inclusief een diner.

 

Contact

Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan