Sturen op ruimtelijke kwaliteit in leefbare steden, dorpen en regio’s

1 oktober 2024 & 8 oktober 2024

10:30-18:00 Utrecht en Eindhoven

Inschrijven/Aanmelden

In samenwerking met

In 2023 publiceerde Mooi Nederland een serie handreikingen voor professionals die aan de slag willen met ruimtelijke kwaliteit bij transitieopgaven. Met een reeks verdiepende bijeenkomsten gaan Platform31 en Mooi Nederland dit jaar weer een stap verder. Daarin helpen we professionals praktisch op weg bij het maken van de hiervoor benodigde keuzes, bij het slim koppelen van opgaven en bij het toepassen van innovatieve oplossingen.

We organiseren deze interactieve en praktijkgerichte bijeenkomst twee keer, in verschillende regio’s. De sessies zijn bedoeld voor wie wil inzetten op ruimtelijke kwaliteit bij transitieopgaven, om zo de leefbaarheid in steden, dorpen en regio’s te verbeteren. Je ontmoet daar andere professionals die zich richten op veranderingen in grote steden en kleine dorpskernen. 

Doel

We willen samen bouwen aan een mooi Nederland door ruimtelijke kwaliteit leidend te maken in complexe transitieopgaven. We streven naar gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde, zodat ook toekomstige generaties goed kunnen blijven wonen en werken in Nederland.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor strategisch adviseurs, beleidsmakers en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor openbare ruimte, groen en gezondheid, wonen, gebiedsontwikkeling, energietransitie en mobiliteit. Zij willen zich verdiepen in en zich nadrukkelijker verhouden tot elkaars vakgebied en portefeuille: om zo opgaven integraal te kunnen aanpakken vanuit ruimtelijke kwaliteit.

Wat levert deelname jou op?

  • Je krijgt handvatten voor het voeren van gesprekken over ruimtelijke kwaliteit: functionele kwaliteit, belevingskwaliteit en toekomstkwaliteit. Je leert hoe je de thematische handreikingen hierbij kunt gebruiken.
  • Je leert hoe ontwerpend onderzoek kan bijdragen aan het ontdekken van oplossingen voor gestapelde maatschappelijke opgaven. Daarmee krijg je meer grip op complexiteit.
  • Je ontdekt hoe anderen dat doen en organiseren en wat daarvoor nodig is.
  • Je krijgt inzichten en ideeën waarmee je direct aan de slag kunt.

Programma op hoofdlijnen

Na een afwisselend plenair programma zoomen we in parallelle deelsessies in op drie thema’s die relevant zijn voor leefbare steden, dorpen en regio’s: groen en gezond leven, naoorlogse wijken en knooppuntontwikkeling. Vervolgens brengen we deze thema’s in interactieve ateliersessies samen aan de hand van concrete casussen en gebruikmakend van de handreikingen. Plenair blikken we met experts die staan voor ruimtelijke kwaliteit kritisch terug op de sessies: wat nemen we mee naar de werkvloer? Waar is nog extra aandacht nodig om te komen tot ruimtelijke kwaliteit?

We sluiten het programma af met een netwerkborrel, waar je collega-experts ontmoet en nieuwe ideeën en inspiratie kunt opdoen.

Interessant?

Meld je dan vandaag nog aan voor de sessie in jouw regio en noteer de datum in je agenda.

Over Platform31 en het programma Mooi Nederland

Nederland verandert continu. Bij deze permanente, grote verbouwing is het belangrijk om in alle grote opgaven – van de woningbouwopgave tot de verduurzaming van onze energie en economie – ruimtelijk kwaliteit leidend te laten zijn. Zodat we straks in een in alle opzichten mooi, functioneel en toekomstbestendig Nederland leven. Dat vraagt om toevoeging van ontwerp-kracht in de aanpak van de transitie-opgaven. Geen sinecure, want er moet veel op een klein oppervlak. Het vergt weloverwogen keuzes, slimme combinaties en innovatie. En om nationale regie op de verdeling van de ruimte én op de kwaliteit van de leefomgeving.

Platform31 en Mooi Nederland trekken samen op om de hiervoor benodigde en beschikbare kennis en ervaringen te delen tussen en met organisaties en professionals die hier actief mee aan de slag willen.

Samen bouwen aan een mooi Nederland: #ruimtelijke kwaliteit

Contact

Nico van Buren 06 23 01 28 28 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan