Sturen op ruimtelijke kwaliteit bij de doorontwikkeling van energienetwerken

10 oktober

12:45-17:00 Utrecht

Inschrijven/Aanmelden

In samenwerking met

In 2023 publiceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder de vlag van ‘Mooi Nederland’ een serie handreikingen voor professionals die aan de slag willen met ruimtelijke kwaliteit, onder meer bij de doorontwikkeling van energienetwerken. Met een reeks verdiepende bijeenkomsten gaan Platform31 en Mooi Nederland dit jaar weer een stap verder. Daarin helpen we professionals praktisch op weg bij het maken van de hiervoor benodigde keuzes, bij het slim koppelen van opgaven en bij het ontwikkelen en toepassen van innovatieve oplossingen.

In deze interactieve en praktijkgerichte bijeenkomst leer je hoe je kunt sturen op ruimtelijke kwaliteit bij investeringen in toekomstbestendige energienetwerken. Je ontmoet daar andere publieke en private professionals die zich richten op de broodnodige uitbreiding van grootschalige infrastructuur voor de energie- en warmtetransitie.

Doel

We willen samen bouwen aan een mooi Nederland. Dat doen we door kwaliteit leidend te maken in alle ruimtelijke opgaven en zo te investeren in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van onze bebouwde omgeving.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals van publieke en private partijen. Zoals ontwerpers, programmamanagers en projectleiders bij partijen die zich richten op de aanleg van energienetwerken (netbeheerders, ingenieur- en adviesbureaus, omgevingsmanagers)en ambtelijke professionals en bestuurders die bij rijk, provincies en gemeenten met grootschalige bouwplannen te maken hebben met de aanleg van grootschalige energie–infrastructuur.

Wat levert deelname jou op?

  • Je krijgt handvatten voor het voeren van je gesprekken over ruimtelijke kwaliteit: functionele kwaliteit, belevingskwaliteit en toekomstkwaliteit.
  • Je leert hoe ontwerpend onderzoek kan bijdragen aan het ontdekken van oplossingen voor gestapelde maatschappelijke opgaven. Daarmee krijg je meer grip op complexiteit.
  • Je ontdekt hoe anderen dat doen en organiseren en wat daarvoor nodig is.
  • Je krijgt inzichten en ideeën waarmee je direct aan de slag kunt.

Programma op hoofdlijnen

Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in twee paneldiscussies in op ontwerp- en praktijkuitdagingen die je tegenkomt als je met ruimtelijke kwaliteit aan de slag gaat . Daarnaast kun je kiezen uit één van de drie ateliersessies waarin je je met andere deelnemers buigt over een praktijkcase. Centrale vraag daarbij: welke kansen zie je om bij het bouwen aan energienetwerken deze daarvoor benodigde infrastructuur met ruimtelijke kwaliteit in te passen in bebouwde omgeving en open landschap?

Interessant?

Meld je dan vandaag nog aan en noteer de datum in je agenda.

Over Platform31 en het programma Mooi Nederland

Nederland verandert continu. Bij deze permanente, grote verbouwing is het belangrijk om in alle grote opgaven – van de woningbouwopgave tot de verduurzaming van onze energie en economie – ruimtelijk kwaliteit leidend te laten zijn. Zodat we straks in een in alle opzichten mooi, functioneel en toekomstbestendig Nederland leven. Dat vraagt om toevoeging van ontwerp-kracht in de aanpak van de transitie-opgaven. Geen sinecure, want er moet veel op een klein oppervlak. Het vergt weloverwogen keuzes, slimme combinaties en innovatie. En om nationale regie op de verdeling van de ruimte én op de kwaliteit van de leefomgeving.

Platform31 en Mooi Nederland trekken samen op om de hiervoor benodigde en beschikbare kennis en ervaringen te delen tussen en met organisaties en professionals die hier actief mee aan de slag willen.

Samen bouwen aan een mooi Nederland: #ruimtelijke kwaliteit

Contact

Nico van Buren 06 23 01 28 28 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan