Leerkring Sociale en betaalbare woningbouw voor corporaties en gemeenten

20 juni 2024, 5 september 2024, 15 oktober 2024 & 28 november 2024

12:00-17:00 Locatie n.t.b. € 1.000 voor niet-partners, kosteloos voor partners

Inschrijven/Aanmelden

Ons land staat voor een grote en complexe woningopgave waarin woningcorporaties en gemeenten een grote, gedeelde rol hebben. Goede samenwerking is hierbij erg belangrijk. Wil jij als woningcorporatie- of gemeentemedewerker meer leren over hoe deze opgave (samen) gerealiseerd kan worden? In vier interactieve bijeenkomsten geven wij jou de kennis, tools, en inzichten om in de praktijk verder te komen.

Nederland staat voor een grote opgave: voor 2030 zullen er 900.000 nieuwe woningen bij moeten komen, waarvan de ruime meerderheid (twee derde) in het sociale en betaalbare segment. Door diverse uitdagingen is deze opgave zeer complex en blijven de resultaten achter op de doelstellingen. Dit maakt de taak van de woningcorporaties, die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van deze sociale en betaalbare woningen, erg moeilijk. Ook hebben gemeenten sinds de herziening van de Woningwet een grotere rol gekregen rondom woningbouw, waardoor dit steeds meer een gedeelde opgave tussen deze twee partijen is geworden. Goede samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten is dus van groot belang om woningbouwproblematiek aan te pakken.

Voor wie?

In deze leerkring leer je over het realiseren van sociale en betaalbare woningbouw. Dit gebeurt deels door het inbrengen en delen van eigen ervaringen en casussen. Woningcorporaties en gemeenten kunnen daarom ook het meeste uit deze leerkring halen wanneer zij zich als duo uit dezelfde regio opgeven, maar dit is geen verplichting.

Wat levert deelname jou op?

Tijdens de vier interactieve bijeenkomsten:

  • Vergroot jij jouw kennis over sociale en betaalbare woningbouw.
  • Koppel je dit aan praktische voorbeelden
  • Leer je de achtergrond en werkwijze van andere partijen beter kennen en begrijpen.

Tijdens de sessies koppelen we presentaties van experts rondom samenwerking en sturingsinstrumenten over nieuwbouw en bestaande bouw aan de ingebrachte praktijkvoorbeelden van de deelnemers. Zo krijg je tijdens de leerkring zowel inhoudelijke, als praktische inzichten in de aanpak van de woningbouwopgave. Daarnaast leer je mensen kennen van andere gemeenten en corporaties die zich bezighouden met vergelijkbare vraagstukken.

Programma

Bijeenkomst Datum Tijd Locatie
Kennismaking en verkenning woningproblematiek
We trappen de eerste bijeenkomst af met een algemene kennismaking tussen de deelnemers, een introductie op de leerkring en een beknopt inhoudelijk programma over de huidige woningproblematiek (gastspreker: prof. dr. Peter Boelhouwer). Tijdens deze startbijeenkomst zal ook ruimte zijn voor eigen inbreng van de deelnemers. Dit doen wij door de ingebrachte casussen te verkennen en al enkele successen en/of knelpunten te bespreken.
Donderdag 20 juni 2024 12:00-17:00 Platform31
Waldorpstraat 80
Den Haag
Samenwerken aan gezamenlijke doelen met oog voor elkaars belangen
Tijdens de tweede bijeenkomst kijken we uitgebreid naar de samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten: wat zijn de doelen, posities en belangen, welke belemmeringen bestaan er, en hoe komt een écht duurzame samenwerking tot stand? We trappen af met inhoudelijke presentaties van twee gastsprekers, waarna we deze inzichten verbinden aan de eigen casussen.
Donderdag 5 september 2024 12:00-17:00 N.t.b.
Sturing op sociale en betaalbare woningbouw
In de derde bijeenkomst besteden we aandacht aan sturingsinstrumenten voor het realiseren van sociale en betaalbare woningen door zowel nieuwbouw als transformatie van bestaande bouw. Ook staan we stil bij hoe we bestaande, betaalbare woningen kunnen behouden. Aandachtspunten zijn de financiële haalbaarheid en (indien gewenst) de rol van middenhuur. Door middel van presentaties over de effecten van sturingsinstrumenten en sturing in de praktijk leer je hier meer over. Gastsprekers uit Haarlem (Anco van der Veen en Anouk Corèl) lichten hun best practices toe. In de tweede helft van de bijeenkomst komen de eigen voorbeelden van deelnemers aan bod.
Dinsdag 15 oktober 2024 12:00-17:00 N.t.b.
Beter benutten van bestaande voorraad
Tijdens de laatste bijeenkomst kijken we naar manieren om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Hoe kunnen gemeenten en woningcorporaties bijvoorbeeld nieuwe woonvormen stimuleren en realiseren? Denk hierbij aan maatregelen zoals woningsplitsen en -delen. Naast ruimte voor eigen inbreng zullen wij ook de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de leerkring met elkaar bespreken en evalueren.
Donderdag 28 november 2024 12:00-17:00 N.t.b.

N.B. Wij werken het programma voor de leerkring uit en nodigen relevante gastsprekers uit, maar er is nadrukkelijk ook ruimte voor inbreng van de deelnemers en het aanbrengen van accenten naar aanleiding van de wensen en behoeften. Het doel van de leerkring is om in een vertrouwde sfeer met elkaar kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Daarbij spelen we in op wat er leeft onder de deelnemers.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 12 juni aan via de inschrijfbutton boven- of onderaan deze pagina.

  • Wij hebben plek voor maximaal 20 deelnemers (bij voorkeur 10 duo’s). Je kunt je zowel individueel, of als duo (corporatie en gemeente) aanmelden.
  • We vragen of iedere organisatie zich afzonderlijk aanmeldt, dus één registratie is voor één persoon. Je duo-partner meldt zich zelf dus ook nog aan.
  • We verwachten actieve deelname. Deelnemers dienen bij alle bijeenkomsten van de leerkring aanwezig te zijn.
Download de flyer (Pdf)

Contact

Jeroen Mens 06 11 83 68 24

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan