Samenwerken aan maatschappelijke voorzieningen

16 april

9:30-12:30 Utrecht

Maatschappelijke voorzieningen zijn erg belangrijk voor leefbare en vitale buurten. Nu steden en buurten verdichten, is het aanbod aan die voorzieningen nóg meer van belang geworden. Maar het is lastig om te bepalen wat nodig is op wijkniveau. Zeker nu de ruimte in steden steeds schaarser wordt. Tijdens deze workshop doe je kennis op over de aanpak van verschillende gemeenten en slim ruimtegebruik, ga je samen met collega’s uit andere gemeente aan de slag met een casus, en laat je je inspireren om anders te werk te gaan.

Achtergrond

In tijden van stedelijke verdichting zijn maatschappelijke voorzieningen (zoals scholen, speelplaatsen, bibliotheken en sportaccommodaties) van groot belang. Een toename van inwoners betekent dat het aanbod aan maatschappelijke voorzieningen op peil moet zijn en vaak mee moet groeien. Daarbij is kennis nodig van wat de behoeften zijn in de wijk. Omdat de ruimte schaars is, kijken veel gemeenten naar slim ruimtegebruik. Voor het realiseren van een goed aanbod aan maatschappelijke voorzieningen staan verschillende afdelingen binnen de gemeente aan de lat. Gemeenteambtenaren laten weten dat ze graag meer en beter zouden willen samenwerken met hun collega’s van andere domeinen, afdelingen en teams, die bijvoorbeeld goed zicht hebben op de wijk, op sociale opgaven en/of juist van de afdeling vastgoed. Deze workshop sluit aan op op de webinar over het ‘Combineren van functies bij maatschappelijke voorzieningen’ en het eerder verschenen artikel over referentienormen.

Voor wie?

Gemeenteambtenaren die bezig zijn met maatschappelijke voorzieningen. Zowel voor ambtenaren die bezig zijn met de fysiek-ruimtelijke kant (gebiedsontwikkeling, stedenbouw, vastgoed), als de programmering van maatschappelijke voorzieningen en in relatie tot sociale opgaven en ambities in de wijk (sociaal beleid en wijkteams).

Tijdens deze workshop gaan we samen met gemeenteambtenaren vanuit de verschillende domeinen (fysiek, sociaal en wijkaanpak) met dit vraagstuk aan de slag. Jullie doen kennis op over de aanpak van andere gemeenten bij het realiseren van maatschappelijke voorzieningen, kunnen sparren met collega’s uit andere gemeenten over een casus uit de praktijk en jullie laten inspireren om binnen jullie eigen gemeente werkprocessen te verbeteren. We proberen tot een goede mix aan deelnemers te komen met ambtenaren uit het fysieke domein en het sociale domein. Op die manier kunnen we integraal met het vraagstuk aan de slag.

Wat levert deelname jou op?

  • Meer inzicht in de manier waarop verschillende gemeenten omgaan met maatschappelijke voorzieningen
  • Weten wat er nodig is binnen in verschillende afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie om maatschappelijke voorzieningen integraal te realiseren
  • Meer inzicht in de manier manier waarop je bij het realiseren van maatschappelijke voorzieningen kunt aansluiten op de behoeften uit de wijk
  • Meer inzicht in slim ruimtegebruik bij maatschappelijke voorzieningen
  • Inspiratie en tips om binnen de eigen gemeente werkprocessen te verbeteren om slim ruimtegebruik te bevorderen

Programma

Tijdens de workshop komt het volgende aan bod:

  • Praktijkvoorbeeld vanuit de gemeente Almere
  • Deelnemers gaan zelf in groepjes aan de slag met een vraagstuk
  • Deelnemers gaan de geleerde lessen vertalen naar eigen gemeentelijke praktijk
  • We sluiten af met een lunch

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in de Zalen van Zeven, Boothstraat 7 te Utrecht (Google Maps).

Contact

Jontsje Fennema 06 12 81 17 01

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan