Op zoek naar de juiste woon-werkbalans in stad én regio

9 april

12:00-13:00

In het Programma Ruimte voor Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is het sturen op een goede woon-werkbalans in het stedelijk gebied één van de vier actielijnen. Maar hoe definieer je een ‘goede balans’ eigenlijk precies? Op welke schaalniveaus kan je dit vraagstuk benaderen? En hoe (gedetailleerd) kan je hier als overheid in de praktijk op sturen? 

Achtergrond

Als gevolg van de aanhoudende bevolkingsgroei en de bestaande woningtekorten moeten er de komende jaren veel woningen worden bijgebouwd. Een groot deel hiervan zal in het kader van ‘binnenstedelijke verdichting’ gerealiseerd worden in bestaand stedelijk gebied. Behalve voorzieningen als scholen en parken hebben deze nieuwe bewoners vanzelfsprekend ook de behoefte aan ruimte voor werk. En juist dit staat in veel steden onder druk, mede als gevolg van het feit dat bedrijventerreinen op veel plaatsen worden getransformeerd tot woonwijken of gemengde woonwerkgebieden. Dit kan erin resulteren dat de lokale woon-werkbalans steeds onevenwichtiger wordt.

Dit staat haaks op het concept van ‘de 15-minuten stad’, dat de laatste jaren aan populariteit wint. Dit gaat er namelijk vanuit dat in de steden van de toekomst zoveel mogelijk verschillende functies, inclusief werk, zich binnen handbereik van inwoners moeten bevinden.

Ook op het schaalniveau van de regio doet de woon-werkbalans ertoe. Wanneer de afstanden tussen de functies wonen en werken in de regio té groot worden, zorgt dat voor grote(re) uitdagingen op het gebied van mobiliteit en verkeerscongestie. Naast de verhouding tussen de hoeveelheid banen en woningen, doet ook de verhouding tussen het type banen en woningen ertoe.

Overheden staan dus voor de taak om zich vanuit meerdere invalshoeken te buigen over hoe de woon-werkbalans er in hun stad of regio de komende decennia uit moet komen te zien. Hoe laat je werkgelegenheid gelijk oplopen met de groei van de beroepsbevolking? En welke instrumenten kan je hiervoor inzetten? In dit lunchseminar gaan we hierover met sprekers vanuit verschillende overheidslagen in gesprek.

Programma

  • Kristel Wattel (programmamanager Werklocaties bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) zal vertellen over hoe er vanuit het Nationaal Programma Ruimte voor Economie tegen de woon-werkbalans wordt aangekeken, en welke acties hierop worden ondernomen.
  • Ralph Ploeger (planoloog bij de gemeente Amsterdam) zal vertellen over hoe er vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tegen de woon-werkbalans wordt aangekeken en hoe hier beleidsmatig mee wordt omgegaan.
  • Marco van Hoek (adviseur Stedelijke Economie, Citymarketing en Gebiedsontwikkeling bij de gemeente Amersfoort) zal vertellen over de voornaamste uitdagingen waar zij vanuit de beleidspraktijk mee te maken hebben. Hij zal ingaan op het ‘Omgevingsprogramma Werken’ en de kansen voor het toevoegen van werk en ondernemen op verschillende locaties in de stad uitlichten.

Tijdens het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen via de chat. De moderator zal deze vragen vervolgens (selectief) stellen aan de sprekers. Mocht je van tevoren al vragen hebben aan (één van) de sprekers, dan kan je die delen.

Contact

Jorn Koelemaij 06 30 29 78 27

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan