Modernisering grondbeleid: zorg voor goed gemeentelijk opdrachtgeverschap aan taxateurs

3 september

14:30-17:00 Utrecht

Inschrijven/Aanmelden

Beleidsmakers en marktpartijen zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de woningbouw in steden te versnellen. Gemeenten overwegen de stap van faciliterend naar actief grondbeleid om daar aan bij te dragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt hen tegemoet met de modernisering van grondbeleid en -instrumenten. Taxaties spelen een belangrijke rol bij gebiedsontwikkelingen en bij kostenverhaal in het bijzonder. In deze kennissessie gaan we in op de rol van een gemeente of marktpartij als opdrachtgever van taxaties. Dit doen we aan de hand van de nieuwe taxatierichtlijn.

Nieuwe taxatierichtlijn voor gebiedsontwikkelingen

Een jaar na de in 2023 gestarte acties en verkenningen voor de modernisering van het grondbeleid deelt BZK de eerste resultaten. Tijdens deze kennissessie praten we je bij over de voortgang en de impact ervan op het gemeentelijk grondbeleid. Ook gaan we in op de nieuwe ‘Taxatierichtlijn voor gebiedsontwikkelingen’. De vereniging van onafhankelijke taxateurs in Nederland (RICS) stelt deze taxatierichtlijn in 2024 in samenwerking met experts en professionals uit de (gemeentelijke) praktijk op. Doel ervan is bij taxaties voor gebiedsontwikkelingen de te verwachten kosten en de te verwachten toekomstige opbrengsten van het vastgoed goed mee te nemen. De richtlijn zal zorgen voor meer eenduidigheid van taxaties bij gebiedsontwikkelingen. Professioneel gemeentelijk opdrachtgeverschap aan taxateurs is daarbij een belangrijke succesfactor.

Programma en sprekers

  • Het ministerie neemt je mee in de voortgang van de acties uit de Kamerbrief over de modernisering van het grondbeleid.
  • Paul Nelisse (RICS) gaat inhoudelijk in op de nieuwe taxatierichtlijn en de hierbij gemaakte keuzes. Aan de orde komen:
    – de wijze van taxeren in de verschillende fasen van een gebiedsontwikkeling
    – de inbrengwaarde bij het kostenverhaal.
  • Daarna gaan deelnemers en experts met elkaar in gesprek over hoe gemeenten deze taxatierichtlijn in de praktijk kunnen toepassen. Centrale vraag hierbij is hoe gemeenten hun rol als opdrachtgever aan taxateurs het beste kunnen invullen.

Voor wie?

Deze kennissessie is bedoeld voor gemeenten (onder andere planjuristen, planeconomen, medewerkers grondzaken, projectleiders), gebiedsontwikkelaars, corporaties en kennisinstellingen.

Aanmelden

Meld je aan middels de button boven- of onderaan deze pagina.

Contact

Machteld Hooyman 06 13 54 56 16

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan