Meer woningen: maak het voor elkaar

18 april

10.30-16.30 uur Deventer € Deelname is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, provincies, het Rijk, kennisinstellingen, corporaties en leden van Neprom, Bouwend Nederland en IVBN en partners van Platform31. Andere deelnemers betalen 150 euro (exclusief btw).

Zevende jaarcongres Stedelijke Transformatie

Tijdens het zevende jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie gaan we met elkaar op zoek naar aanpakken en oplossingen om nieuwe binnenstedelijke wijken ‘voor elkaar te maken’. We zijn te gast bij de provincie Overijssel, die dit congres samen met het programma Stedelijke Transformatie organiseert.

De woningtekorten zijn groter dan ooit en de druk uit de samenleving neemt toe. We moeten snel meer woningen bouwen. Transformatie van gebieden in bestaande steden en dorpen biedt daarvoor veel kansen, maar hoge kosten en een opstapeling van complexe opgaven maken dat niet eenvoudig. Dit vraagt van overheden, corporaties en marktpartijen om goed met elkaar samen te werken, te zorgen voor realistische plannen en tempo te maken met de uitvoering. En bij gebiedstransformatie komt veel meer kijken dan het bouwen van woningen. We maken nieuwe binnenstedelijke wijken, waar bewoners straks met elkaar een nieuwe buurt vormen. Met plek voor voorzieningen, ontmoeting en werk.

Bij het creëren van nieuwe binnenstedelijke woonwijken komen veel ambities samen: betaalbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het veranderende klimaat vraagt een andere opzet van de wijken. En de samenstelling van wijken verandert. Met de vergrijzing zijn andere (zorg-)voorzieningen nodig. Ook is het bij binnenstedelijke transformatie belangrijk om verder te kijken dan de wijken zelf. Een nieuwe ontwikkeling biedt kansen om de voorzieningen in naastgelegen wijken te versterken. En kan ervoor zorgen dat er nieuwe voorzieningen voor de naastgelegen wijken komen. Uiteraard begint zo’n ontwikkeling niet met een leeg blad: daarom is het essentieel rekening te houden met het huidige gebruik en de functies in de gebieden.

Wat gaan we doen?

Tijdens het congres schetsen we de transformatieopgave en gaan we in op de vraag ‘hoe we het voor elkaar maken’. We leren van goede voorbeelden. We inspireren elkaar met briljante ideeën. En we gaan met elkaar in gesprek. Met als doel ervoor te zorgen dat we snel en effectief werken aan toekomstbestendige binnenstedelijke wijken, met aandacht voor en gebruikmakend van elkaars krachten. Bij dat alles stellen we de mensen in de wijk centraal en is realisme van belang.

Het thema ‘Maak het voor het elkaar’ heeft een aantal dimensies met als gemene deler dat de mens centraal staat. We maken nieuwe woonwijken met nieuwe gemeenschappen, richten ons op de behoeften van toekomstige generaties, doen dit in verbinding met de huidige bewoners van de omliggende wijken in de steden en dorpen, en we houden rekening met bestaande functies in de gebieden, zoals bedrijven, voorzieningen en natuur.

Voor wie?

Voor gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten.

Contact

Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn
Regien van Adrichem 06 50 69 63 09 LinkedIn

Het jaarcongres Stedelijke Transformatie 2024 is een samenwerking van Programma Stedelijke Transformatie en provincie Overijssel.

 

Naar Stedelijke Transformatie

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan