Reeks bijeenkomsten Woningbouw Betaalbaarheid wonen

Kennissessies betaalbare woonruimte Zuid-Hollandse gemeenten

23 september 2024, 24 oktober 2024, 25 november 2024 & 20 januari 2025

14:00-17:00 Diverse locaties € Kosteloos voor gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland

Inschrijven/Aanmelden

In samenwerking met

De provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten bij het realiseren van betaalbare woonruimte, onder andere door het onderling delen van kennis, kunde en praktijkervaringen. In dat kader organiseert de provincie, samen met RIGO en Platform31, een reeks kosteloze kennissessies over het vergroten van het aanbod aan betaalbare woonruimte.

Aanleiding/achtergrond

Maar liefst een kwart van de landelijke woningbouwopgave moet gerealiseerd worden in de provincie Zuid-Holland. Hiervan moet twee derde in het sociale en middensegment vallen. De provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten bij het realiseren van deze grote en belangrijke opgave. Hiertoe start de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Platform31 en RIGO een reeks van kennissessies.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Voorafgaand aan de fysieke sessies vond op 11 juli 2024 een introducerend webinar plaats. Dit webinar kun je hier terugkijken. Als vervolg hierop zullen dit najaar en begin 2025 vier fysieke kennissessies plaatsvinden, bij gemeenten in de provincie Zuid-Holland.

De vier onderwerpen van deze sessies zijn:

  1. Hoe stuur ik op een betaalbaar woningbouwprogramma op gronden van marktpartijen?
  2. Hoe realiseer ik gewenste doorstroming?
  3. Hoe stuur ik op de bouw van voldoende sociale en middeldure huurwoningen?
  4. Hoe wijs ik betaalbare woonruimte zo gericht mogelijk toe?

Tijdens de sessies gaan we gedetailleerd in op deze specifieke onderwerpen met gastpresentaties van experts, casuïstiek van verschillende gemeenten en het faciliteren van onderling gesprek. De sessies vinden bij verschillende gemeenten in de provincie plaats. De ontvangende gemeenten hebben ervaring met het specifieke onderwerp van de sessie. En lichten tijdens deze sessie een eigen casus toe.

Voor wie?

De kennissessies zijn specifiek bedoeld voor medewerkers van gemeenten in Zuid-Holland die zich bezighouden met het realiseren van betaalbare woonruimte.

Wat levert deelname jou op?

Deze fysieke bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s uit andere gemeenten en om van elkaar te leren. De opzet van alle kennissessies is zodanig, dat je zelf kunt bepalen aan welke sessie of sessies jij of je collega’s willen deelnemen. Je kiest dus alleen de sessies die voor jou interessant of zinvol zijn. Weet je nog niet precies aan welke sessies je wilt en kunt deelnemen? Schrijf je alvast in voor de sessies die je al wél weet! Je kan altijd je keuzes nog aanpassen als dit nodig is.

Aanmelden

Aanmelden voor de kennissessies kan boven- of onderaan deze pagina. Let op: we hanteren een maximum van 25 deelnemers per sessie.

Voorlopig programma

Bijeenkomst Datum en tijd Locatie
1. Sturen op een betaalbaar woningbouwprogramma op gronden van marktpartijen

De eerste bijeenkomst staat in het teken van (de beschikbare instrumenten om) te sturen op de bouw van sociale en betaalbare woningen op grond die niet in bezit is van een corporatie of gemeente.  Hoe ga je hiermee om? Hoe kan een gemeente helpen een corporatie ‘in positie’ te brengen? Welk instrument is geschikt in welke situatie?

De gemeente Gouda – waar we te gast zijn – licht kort toe welk beleid zij op dit gebied voeren, en algemeen op de realisatie van betaalbare woonruimte. Gastspreker Anneloes Blankendaal (Platform31) bespreekt daarna i.s.m. Arian Boersma (RIGO) de relevante instrumenten uit de online instrumentenkoffer betaalbare voorraad, incl. voorbeelden. Daarna gaan we uitgebreid in op twee ‘best practices’, waarvan één uit de gemeente Gouda.

Maandag 23 september 2024

14:00-17:00

Huis van de Stad / gemeentehuis Gouda

 

Burgemeester Jamesplein 1, Gouda (naast het station)

2. Het realiseren van gewenste doorstroming

Deze sessie gaat over het bevorderen van doorstroming op de woningmarkt, om zo verhuisketens op gang te brengen en betaalbare woningen vrij te maken. Doel van doorstroming is ook om zoveel mogelijk mensen aan woonruimte te helpen, die goed aansluit op hun actuele woonbehoeften. Gastspreker Perry Hoetjes (RIGO), specialist op het gebied van doorstroming en auteur van de paper Doorstromen, doorstromen, doorstromen; een tandje erbij graag (Pdf), vertelt ons over de ins en outs van goed doorstroombeleid (Wat bouwen? Hoe verdelen?). En: wat kan zulk beleid opleveren? Vervolgens komen twee ‘best practices’ aan bod, waarvan één uit de gemeente waar we te gast zijn. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Donderdag 24 oktober 2024

14:00-17:00

Stadskantoor Leiden

 

Bargelaan 190, Leiden (naast het station)

3. Sturing op voldoende sociale en middeldure huurwoningen

Tijdens de derde sessie gaan we specifiek in op de vraag hoe je van een visie op voldoende sociale en middeldure huurwoningen, komt tot de uitvoering. Welke rollen hebben respectievelijk gemeenten, corporaties en marktpartijen hierin? Hoe bereik je een goede, vruchtbare samenwerking? Hoe kom je aan voldoende, geschikte locaties? En: welke instrumenten uit online instrumentenkoffer betaalbare voorraad zijn hierbij van belang? Gastspreker Arend Jonkman (RIGO) deelt zijn kennis en inzichten over dit onderwerp, waarna we opnieuw de dagelijkse praktijk behandelen aan de hand van twee ‘best practices’, waarvan één uit de gemeente waar we te gast zijn.

N.B. De inhoud van deze sessie wordt nog verder ingevuld, maar je kunt je wel al inschrijven.

Maandag 25 november 2024

14:00-17:00

N.t.b. locatie in de provincie Zuid-Holland (goed bereikbaar per ov)
4. Gerichte toewijzing van betaalbare woonruimte

Hoe kom je als gemeente tot een goede woonruimteverdeling van sociale huur, middeldure huur, en betaalbare koopwoningen? Hoe zorg je ervoor dat inwoners een eerlijke kans hebben op een betaalbare woning? Hoe bepaal je een urgentievolgorde voor woningzoekenden? En: welke mogelijkheden heb je als gemeente om hier binnen en buiten de huisvestingsverordening op te sturen? Deze en andere vragen komen aan bod in de laatste kennissessie. Naast een (nog nader te bepalen) gastspreker belichten we ook de dagelijkse praktijk door middel van twee ‘best practices’. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en om met elkaar in gesprek te gaan.

N.B. De inhoud van deze sessie wordt nog verder ingevuld, maar je kunt je wel al inschrijven.

Maandag 20 januari 2025

14:00-17:00

N.t.b. locatie in de provincie Zuid-Holland (goed bereikbaar per ov)

Contact

Jeroen Mens 06 11 83 68 24

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan