De Wet goed verhuurderschap in de praktijk

27 februari 2024, 19 maart 2024 & 26 maart 2024

10:00-14:30 Utrecht, Tilburg, Zwolle

De Wet goed verhuurderschap is sinds 1 juli 2023 van kracht. Dit levert nieuwe taken en mogelijkheden op voor gemeenten. Ook betekent de wet iets voor de samenwerking binnen de gemeente, maar ook met de Huurcommissie. Speciaal voor gemeenten organiseert Platform31 samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG en de Huurcommissie drie regionale bijeenkomsten over de uitvoeringspraktijk van de Wet goed verhuurderschap. Centraal staat de samenwerking met de Huurcommissie. Daarnaast kunnen gemeenten kennis en ervaring uitwisselen.

Achtergrond

Het is logisch dat het (soms) zoeken is hoe je als gemeente precies invulling geeft aan de Wet goed verhuurderschap. Vanaf 1 januari 2024 moeten alle gemeenten een meldpunt hebben waar huurders, woningzoekenden en anderen terecht kunnen met vragen, signalen en meldingen over ongewenst verhuurgedrag. Ook gaan gemeenten handhaven als blijkt dat de algemene regels van de Wet goed verhuurderschap zijn overtreden en als er een vergunningsplicht is ingevoerd en de voorwaarden van de verhuurvergunning zijn overtreden.

Huurcommissie

Vanuit het gemeentelijk meldpunt kunnen huurders bovendien doorverwezen worden naar andere instanties zoals de Huurcommissie. Bij deze onafhankelijke partij kunnen huurders en verhuurders terecht als zij het niet eens zijn over bijvoorbeeld de huurprijs, onderhoud of servicekosten. En de gemeente kan zelf de Huurcommissie om advies vragen. De Huurcommissie kan in het kader van de verhuurvergunning een verklaring opstellen, waarin zij uitspraken doet over de kwaliteit en de gebreken van de woonruimte, en welke huurprijs redelijk is voor de woning.

Wanneer

We organiseren drie fysieke bijeenkomsten verspreid over het land. Je kunt dus kiezen op welke locatie je de bijeenkomst bij wilt wonen:

Inhoud van de bijeenkomst

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle gemeenten in Nederland die behoefte hebben aan verdieping op de Wet goed verhuurderschap in relatie tot de samenwerking met de Huurcommissie en met andere gemeenten (uit de regio) in contact willen komen om hierover kennis en ervaring te delen. Je kunt op de dag zelf deelnemen aan een aantal workshops. De drie bijeenkomsten kennen (globaal) hetzelfde programma met dezelfde workshops. De thema’s van deze workshops zijn:

  • Dienstverlening Huurcommissie en rolverdeling tussen Huurcommissie en gemeenten
    In deze workshop gaan we in op de dienstverlening van de Huurcommissie. We behandelen de vraag waarvoor gemeenten bij de Huurcommissie terecht kunnen en wat gemeenten zelf kunnen doen.
  • Het inrichten van het gemeentelijk meldpunt goed verhuurderschap ‘aan de achterkant’  t.a.v. de samenwerking met de Huurcommissie
    In deze workshop gaan we in op de vraag welke meldingen die bij het meldpunt van de gemeente binnenkomen door de gemeente kunnen of moeten worden doorgegeven aan de Huurcommissie. Hoe neemt de Huurcommissie deze meldingen in ontvangst en hoe kan de gemeente deze melding (op)volgen?
  • Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en communicatie naar huurders en verhuurders
    In deze workshop staan we stil bij de vraag hoe gemeenten één website kunnen opzetten om malafide verhuurders en verhuurbemiddelaars openbaar te maken. Daarnaast is de VNG reeds bezig met het opzetten van één webpagina in te richten waarop de gegevens van alle gemeentelijke meldpunten zichtbaar zijn. Hoe kan de VNG een dergelijke website zo goed mogelijk op- en inrichten en hoe kan zij deze webpagina vervolgens het beste up to date houden?

De bijeenkomsten zijn interactief en in alle workshops komen ook praktijkervaringen aan bod. Er is bij aanmelding voor de bijeenkomst ook ruimte om zelf een thema in te brengen.

Voor wie

Voor gemeentelijke medewerkers die bezig zijn met de Wet goed verhuurderschap.

Let op: het is nadrukkelijk geen bijeenkomst waarin we basisinformatie over de Wet goed verhuurderschap verstrekken. Voor de deelnemers is het aan te bevelen vooraf de handreiking Goed Verhuurderschap van VNG te lezen en/of het webinar Wet goed verhuurderschap te bekijken.

Contact

Vragen? Neem contact op met:

Myrthe Sietsma 06 57 94 30 86 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan