Brede welvaart in het landelijk gebied

3 juni

12:00-13:00

Inschrijven/Aanmelden

In dit webinar besteden we aandacht aan de wijze waarop je in het landelijke gebied inhoud en invulling  kan geven aan brede welvaart. Daarbij geven we inzichten uit zowel de theorie (hoe monitoren we brede welvaart) als de praktijk (hoe gebruiken we deze inzichten in het beleid).

Het denken in termen van ‘brede welvaart’ is de laatste jaren aan een gestage opmars bezig. Ook in gemeenten is dit het geval. Uit de analyse van de gemeentelijke coalitieakkoorden van Platform31 uit 2022 blijkt dat circa 25 procent van de gemeenten in Nederland er in hun huidige akkoord aandacht aan besteedt. Zowel stedelijke als landelijke gemeenten hebben het concept inmiddels omarmd. Nog altijd is er echter volop discussie over de kansen en risico’s van het ‘brede welvaart denken’, over de beste (en slechtste) manieren om het meetbaar te maken, en over hoe je het als afwegingskader kan integreren in je gemeentelijke organisatie. De betekenis die aan brede welvaart gegeven wordt en de manier waarop het in beleid wordt verankerd, is bovendien sterk afhankelijk van de geografische context. In stedelijke gemeenten kan brede welvaart namelijk anders geïnterpreteerd en ervaren worden dan in het landelijk gebied.

Casussen en sprekers

Het Nationaal Programma Groningen wil met haar ambities op het gebied van Economie, Werken en Leren, Leefbaarheid en Natuur en Klimaat een flinke verbetering van het imago van de provincie Groningen en de regionale brede welvaart realiseren.  Een consortium van regionale partners monitort jaarlijks hoe bepaalde indicatoren zich ontwikkelen ten opzichte van de nulmeting. Hierbij wordt er ook gekeken naar referentiegemeenten. De gegevens worden vervolgens lokaal uitgesplitst en gepresenteerd, waardoor ook trends en verschuivingen op gemeentelijk niveau zichtbaar worden. Yolanda van Doeveren (programmadirecteur Nationaal Programma Groningen vanuit de gemeente Midden-Groningen) zal toelichten hoe deze monitoring in haar werk gaat en op basis van voorbeelden aantonen wat hier vervolgens mee gebeurt.

De Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon was de afgelopen jaren een populaire vestigingslocatie voor internationale bedrijven die windmolenparken, glastuinbouw en datacentra ontwikkelen. Inmiddels is het besef in de politiek doorgedrongen dat het aanjagen van de economie niet automatisch (en alleen) positieve effecten oplevert. De gemeente zoekt daarom naar een nieuwe manier van werken. Robert Leever (wethouder Economie en brede welvaart in de gemeente Hollands Kroon) zal vertellen over hoe de gemeente Hollands Kroon bij de beoordeling van nieuwe economische initiatieven brede welvaart als uitgangspunt neemt. Dit gebeurt onder andere op basis van een open gesprek tussen bestuur, inwoners en initiatiefnemers over de maatschappelijke meerwaarde en de maatschappelijke impact van een initiatief aan te jagen.

Doelgroep

Beleidsprofessionals van P10, K80 en M50-gemeenten, provincies en ministeries (specifiek BZK, LNV, EZK).

 

Tijdens het webinar is er ruime gelegenheid om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen.

Dit webinar wordt georganiseerd door het Kennisnetwerk Regionale Economie. Dit is een community en platform voor iedereen die werkt aan ondersteuning van het mkb en ontwikkeling van de regionale economie.

Lees meer en meld je aan voor het Kennisnetwerk Regionale Economie

Contact

Jorn Koelemaij 06 30 29 78 27
Wouter Kersten 06 57 94 37 51 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan