Bijeenkomsten

Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Kate_snow_design_internal_thumb_small-1489673022

Samenwerken in de binnenstad

Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Om binnenstadsprofessionals hierbij te helpen organiseren Platform31 en Platform Binnenstadsmanagement een vierdaagse cursus Samenwerken in de binnenstad. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Dag van Stad en Regio 2017

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Platform31 organiseert op 9 mei exclusief voor partners de Dag van Stad en Regio: een bijeenkomst waarin we samen de belangrijkste trends én uitdagingen in de praktijk verkennen, delen en bespreken. Lees meer

Dsc_1890_internal_thumb_small-1491924977

Collegereeks Licht op vergrijzing

#4 Utrecht, Regisseren zonder macht

Nederland vergrijst. Hoe kunnen professionals hierop inspelen, met veel betrokken partijen en zonder macht? Het laatste college in de reeks avondcolleges over vergrijzing in Utrecht. Lees meer

Dsc_4372_internal_thumb_small-1490885081

Provinciale parels wonen en zorg

De eerste resultaten Woonzorgwijzer

Op 10 mei 2017 delen we de eerste resultaten van het experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg. Lees meer

Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de Gevorderdencursus MKBA, op 11 mei en 1 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Transitie wonen en zorg: wat betekent dit voor u als corporatie?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Dsc_3778_internal_thumb_small-1492122681

Wat werkt in… samenwerking wijkteam & woningcorporatie

Het vangnet voor kwetsbare groepen in de wijk

Woningcorporaties en sociale wijkteams moeten samenwerken om kwetsbare doelgroepen een vangnet te bieden. Maar wat kunnen deze partijen voor elkaar betekenen? U leert het tijdens de themabijeenkomst Wat werkt in.. samenwerking woningcorporatie en wijkteam. Lees meer

Flat_huurwoningen_internal_thumb_small-1429180114

Intervisie huurbeleid

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad

Lancering Leertuin Inclusieve Wijk Eindhoven

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Lees meer

Logo_odl_internal_thumb_small-1424791016

De nieuwe Wet natuurbescherming en het bestemmingsplan

Wijzigingen in natuurwetgeving van belang voor bestemmingsplanmakers

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van de nieuwe Wet natuurbescherming. De wijzigingen in natuurwetgeving hebben gevolgen voor onder meer de praktijk van bestemmingsplannen. Lees meer

Map for 52.0815611,4.3236005|51.427133,5.4890589|52.0907374,5.1214201|52.0829171,5.1247318|52.3507849,5.2647016|52.0870672,4.3171952|52.0953318,5.1168317|-19.4914108,132.5509603|52.0932167,5.1141075|52.0704978,4.3006999|52.3797022,4.8963939
Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA basiscursus

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de Gevorderdencursus MKBA, op 11 mei en 1 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Hh-45211865_internal_thumb_small-1467036351

City Deal Inclusieve Stad

Lancering Leertuin Inclusieve Wijk Eindhoven

De komende maanden organiseren City Deal Inclusieve stad, Platform31 en de sociale pijler van het G32-Stedennetwerk vijf bijeenkomsten over de voortgang en opbrengsten van de City Deal experimenten. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Doorstroming uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Wooncomplexen voor senioren nog van deze tijd?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Transitie wonen en zorg: wat betekent dit voor u als corporatie?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Flat_huurwoningen_internal_thumb_small-1429180114

Intervisie huurbeleid

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet vermindering regeldruk

Vermindering regeldruk: hoe zet u het initiatief centraal?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet toepassing instrumentarium

Van initiatief tot vergunning: hoe werkt u met de instrumenten van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet samenwerken

Welke samenwerkingsvormen helpen bij een integrale en interactieve manier van werken?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet bestuurlijke afwegingsruimte

Bestuurlijke afwegingsruimte: hoe kunt u kansen in de dagelijkse praktijk benutten?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet samenhangend werkend

Samenhangend werken: een meervoudige aanpak van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet participatie

Participatie als centraal begrip: wat betekent dat in de praktijk?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Onderhoudwoning_internal_thumb_small-1475490117

De warmtesprong

Platform31, Aedes en Groene Huisvesters nodigen u uit voor de bijeenkomst De warmtesprong op donderdag 22 juni 2017. Tijdens het project Warmtesprong brengt Platform31 samen met corporaties en gemeenten de vraagzijde van warmte beter in beeld. Tijdens de bijeenkomst delen we de resultaten met u. Lees meer

Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Dsc_1890_internal_thumb_small-1491924977

Collegereeks Licht op vergrijzing

#4 Utrecht, Regisseren zonder macht

Nederland vergrijst. Hoe kunnen professionals hierop inspelen, met veel betrokken partijen en zonder macht? Het laatste college in de reeks avondcolleges over vergrijzing in Utrecht. Lees meer

Camperbike1-550x686-1483715564__002__han_internal_thumb_small-1490788006

Klein wonen

De hype voorbij?

Op 16 juni organiseren Platform31, RVO en de gemeente Almere een bijeenkomst over klein wonen, waarin we de huidige trends en goede voorbeelden presenteren. Wat is klein wonen precies en voor wie is het interessant? Willen we tiny housing meer kansen geven? En zo ja, waar lopen we dan tegenaan? Lees meer

Dsc_4372_internal_thumb_small-1490885081

Provinciale parels wonen en zorg

De eerste resultaten Woonzorgwijzer

Op woensdag 10 mei 2017 delen we de eerste resultaten van het experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg. Lees meer

Dsc_3778_internal_thumb_small-1492122681

Wat werkt in… samenwerking wijkteam & woningcorporatie

Het vangnet voor kwetsbare groepen in de wijk

Woningcorporaties en sociale wijkteams moeten samenwerken om kwetsbare doelgroepen een vangnet te bieden. Maar wat kunnen deze partijen voor elkaar betekenen? U leert het tijdens de themabijeenkomst Wat werkt in.. samenwerking woningcorporatie en wijkteam. Lees meer

Kate_snow_design_internal_thumb_small-1489673022

Samenwerken in de binnenstad

Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Om binnenstadsprofessionals hierbij te helpen organiseren Platform31 en Platform Binnenstadsmanagement een vierdaagse cursus Samenwerken in de binnenstad. Lees meer

Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Tweede vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Logo_odl_internal_thumb_small-1424791016

De nieuwe Wet natuurbescherming en het bestemmingsplan

Wijzigingen in natuurwetgeving van belang voor bestemmingsplanmakers

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van de nieuwe Wet natuurbescherming. De wijzigingen in natuurwetgeving hebben gevolgen voor onder meer de praktijk van bestemmingsplannen. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Brilliant Breakfast

Complexiteit – omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid

Platform31 organiseert exclusief voor partners ieder kwartaal een Brilliant Breakfast: inspiratie en netwerken onder het genot van een prikkelende spreker, een inspirerend thema en een vers ontbijt. Het thema van deze editie: Complexiteit – omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Dag van Stad en Regio 2017

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Platform31 organiseert op 9 mei exclusief voor partners de Dag van Stad en Regio: een bijeenkomst waarin we samen de belangrijkste trends én uitdagingen in de praktijk verkennen, delen en bespreken. Lees meer