Bijeenkomsten

Mitros_nul_op_de_meter_internal_thumb_small-1433161312

Expertsessies CO2-neutraal

Huren met Energie organiseert drie expertsessies waarin we gezamenlijk koers zetten naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Elke sessie staat een deelthema centraal: visie, beleid en uitvoering. We selecteerden een aantal experts om deze thema’s kracht bij te zetten. Werkt uw corporatie toe naar een CO2-neutrale woningvoorraad? Meld u aan voor de expertsessies en ontvang handvatten om uw beleid op dit thema scherp te stellen. Lees meer

Flat_huurwoningen_internal_thumb_small-1429180114

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Brainstorm met marktpartners over trends en opgaven

Tijdens deze brainstorm nodigen we ons partnernetwerk uit om mee te denken met de opgaves van stad en regio van morgen en overmorgen. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet samenhangend werkend

Samenhangend werken: een meervoudige aanpak van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Hh-5063787_2009_internal_thumb_small-1474378596

Mobility Mentoring® Nederland

Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is dat armoede en schulden verlammend werken op ons vermogen problemen op te lossen. De aanpak is gericht op economische zelfredzaamheid. Maar hoe werkt Mobility Mentoring informed werken® nu in de praktijk? Platform31, de Hogeschool Utrecht en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseren een bijeenkomst waarin wij u daar verder over informeren. Lees meer

Dsc_3117_internal_thumb_small-1499268348

Denktank: geregionaliseerde DAEB-grenzen

Denkt u graag mee over de optimalisatie van de wet- en regelgeving op de woningmarkt? Meld u dan aan voor de Denktank geregionaliseerde DAEB-grenzen. Lees meer

Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Tweede vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Wooncomplexen voor senioren nog van deze tijd?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Magic_mix_web_internal_thumb_small-1469543094

Wat werkt in… de Magic Mix – wooncomplexen waar diverse doelgroepen gemengd wonen

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over de Magic Mix, wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen. Lees meer

Circulaire-economie_internal_thumb_small-1463044034

Circulair aanbesteden

Platform31 organiseert, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes, vijf masterclasses over circulair aanbesteden. Hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit? In deze masterclasses krijgt u kennis, inzichten en handvatten mee. Lees meer

Dsc_0927_internal_thumb_small-1494255580

Leertraject woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Met de introductie van de nieuwe Woningwet komen er allerlei nieuwe taken op gemeenten af. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject woonbeleid. Lees meer

Map for 52.1561113,5.3878266|52.0907374,5.1214201|52.0704978,4.3006999|52.1276577,4.6688508|52.0868966,4.3167028|52.0672215,4.3241026|52.153338,5.3741112|52.0815611,4.3236005|52.1200772,5.0407537|-19.4914108,132.5509603|52.0668926,5.1410427
Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103

MKBA basiscursus

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Station-rotterdam-centraal-trap_internal_thumb_small-1473167652

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer

Dsc_0810_internal_thumb_small-1499799158

Werkseminar: de markttoets in de praktijk

Platform31 organiseert een werkseminar waarin we de processtappen en vereisten voor een markttoets in beeld brengen en eventuele knelpunten inventariseren. Lees meer

Utrecht_panorama_internal_thumb_small-1500295221

De Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar. Lees meer

Circulaire-economie_internal_thumb_small-1463044034

Circulair aanbesteden

Platform31 organiseert, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Aedes, vijf masterclasses over circulair aanbesteden. Hoe doet u een goede uitvraag met het oog op circulariteit? In deze masterclasses krijgt u kennis, inzichten en handvatten mee. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Wonen en zorg voor woningcorporaties

Wooncomplexen voor senioren nog van deze tijd?

Om antwoord te geven op de vraagstukken die bij corporaties leven op het gebied van wonen en zorg organiseert Platform31 voor haar corporatiepartners 3 inspiratiebijeenkomsten over het thema wonen en zorg. Lees meer

Adel-karit-woerden_internal_thumb_small-1498556957

Leerkring Ondernemerschap voor vergunninghouders

Kansen en uitdagingen

Arbeidsparticipatie draagt bij aan een vlotte integratie van vergunninghouders. Omdat een reguliere baan niet voor iedereen beschikbaar is, kan (zelfstandig) ondernemerschap uitkomst bieden. Platform31 organiseert een leerkring waarin de kansen en uitdagingen voor ondernemende vergunninghouders onder de loep worden genomen. Lees meer

Flat_huurwoningen_internal_thumb_small-1429180114

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet samenhangend werkend

Samenhangend werken: een meervoudige aanpak van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet bestuurlijke afwegingsruimte

Bestuurlijke afwegingsruimte: hoe kunt u kansen in de dagelijkse praktijk benutten?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet vermindering regeldruk

Vermindering regeldruk: hoe zet u het initiatief centraal?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Flat_huurwoningen_internal_thumb_small-1429180114

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Dsc_3117_internal_thumb_small-1499268348

Denktank: geregionaliseerde DAEB-grenzen

Denkt u graag mee over de optimalisatie van de wet- en regelgeving op de woningmarkt? Meld u dan aan voor de Denktank geregionaliseerde DAEB-grenzen. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb_internal_thumb_small-1461583092

Leerplein Omgevingswet toepassing instrumentarium

Van initiatief tot vergunning: hoe werkt u met de instrumenten van de Omgevingswet?

Het leerplein ondersteunt u bij de implementatie van de Omgevingswet door de nieuwe werkwijzen te verkennen en nader te concretiseren. In zes themamiddagen brengen we u volledig op de hoogte van de belangrijkste opgaven van de Omgevingswet. Lees meer

Kleine_kerkstraat_leeuwarden_2014__2__internal_thumb_small-1498663373

Cursus Samenwerken in de binnenstad

Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Met wie en op welke manier richt je een organisatie in? Hoe kies je samen koers, maak je onderscheidende keuzes en boek je tastbare resultaten? Platform Binnenstadsmanagement en Platform31 organiseren de cursus Samenwerken in de binnenstad. Lees meer

Dsc_0768_internal_thumb_small-1498491815

Praktijklab: afspraken gemeenten en beleggers

Platform31 organiseert een praktijklab waarin u kennis ontwikkelt over de wijze waarop gemeenten en beleggende marktpartijen afspraken kunnen maken over een groter aanbod in het middeldure segment. U krijgt een beeld van de condities waaronder beleggende marktpartijen bereid zijn zich in meerjarige afspraken vast te leggen en u inventariseert de (mogelijke) inhoud van (prestatie)afspraken tussen gemeenten en beleggende marktpartijen. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Brilliant Breakfast

Grenzen

Platform31 organiseert exclusief voor partners ieder kwartaal een Brilliant Breakfast: inspiratie en netwerken onder het genot van een prikkelende spreker, een inspirerend thema en een vers ontbijt. Het thema van deze editie: grenzen. Lees meer

Icoontje_partnerschap_internal_thumb_small-1487853521

Brainstorm met marktpartners over trends en opgaven

Tijdens deze brainstorm nodigen we ons partnernetwerk uit om mee te denken met de opgaves van stad en regio van morgen en overmorgen. Lees meer

Hh-5063787_2009_internal_thumb_small-1474378596

Mobility Mentoring® Nederland

Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is dat armoede en schulden verlammend werken op ons vermogen problemen op te lossen. De aanpak is gericht op economische zelfredzaamheid. Maar hoe werkt Mobility Mentoring informed werken® nu in de praktijk? Platform31, de Hogeschool Utrecht en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseren een bijeenkomst waarin wij u daar verder over informeren. Lees meer

Dsc_4372_internal_thumb_small-1490885081

Lancering Woonzorgwijzer in Zuid-Holland

Afsluiting experiment Provinciale parels wonen en zorg

Ontdek wat de Woonzorgwijzer voor u kan betekenen. En wat het kan doen in samenhang met andere opgaven! Op 15 november delen we graag de resultaten van het experiment met u. Lees meer

Wooncongres_internal_thumb_small-1495547404

OTB | Platform31 Wooncongres 2017

Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op 9 november 2017 het jaarlijkse wooncongres. Het thema van deze editie is: kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen. Lees meer

Dsc_0927_internal_thumb_small-1494255580

Leertraject woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Met de introductie van de nieuwe Woningwet komen er allerlei nieuwe taken op gemeenten af. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject woonbeleid. Lees meer

Leegstand-buurthuis-1_internal_thumb_small-1498596064

Community of Practice: Hergebruik maatschappelijk vastgoed

Hoe kunt u transformatie of hergebruik van maatschappelijk vastgoed aanjagen? Platform31 organiseert in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal en het Herbestemmingsteam een Community of Practice. Meld u aan! Lees meer

Mitros_nul_op_de_meter_internal_thumb_small-1433161312

Expertsessies CO2-neutraal

Huren met Energie organiseert drie expertsessies waarin we gezamenlijk koers zetten naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Elke sessie staat een deelthema centraal: visie, beleid en uitvoering. We selecteerden een aantal experts om deze thema’s kracht bij te zetten. Werkt uw corporatie toe naar een CO2-neutrale woningvoorraad? Meld u aan voor de expertsessies en ontvang handvatten om uw beleid op dit thema scherp te stellen. Lees meer

Huis_met_scooter_rode_kruis_internal_thumb_small-1472459389

Tweede vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Magic_mix_web_internal_thumb_small-1469543094

Wat werkt in… de Magic Mix – wooncomplexen waar diverse doelgroepen gemengd wonen

De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk... gaat in gesprek over de Magic Mix, wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen. Lees meer