Samen inkopen cover

Download

×

Download bestand


Samen inkopen, samen werken

Auteurs:
René Koenen (Fm Portal® Inkoop) en Gert Walhof (Gert Walhof inkoopadvies)

Winkelgebieden met lege panden zijn veel gemeenten een doorn in het oog. Hoe roep je de winkelleegstand een halt toe en dring je het terug? In het experiment ‘Nieuwe juridische en financiële instrumenten in de strijd tegen leegstand en verpaupering in de binnenstad’ wordt – in overleg en samenwerking tussen gemeente Oldambt, binnenstadsondernemers en deskundigen – gezocht naar een oplossing voor de toenemende leegstand en verpaupering om daarmee een belangrijke stap te zetten naar een aantrekkelijker winkelcentrum.

Nieuwe financieringsvormen

Een deel van de oplossing wordt gezocht in de ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen waarmee gemeente en ondernemers samen trachten financiële middelen te genereren om het winkelgebied te kunnen versterken. De ondernemersorganisaties van binnenstadsondernemers in Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal hebben de handen daarbij ineen geslagen. Een belangrijke eerste stap vormde het uitzetten van een onderzoek waarin wordt nagegaan of, en zo ja in welke mate, samenwerking op het gebied van inkoop tot kostenvoordeel leidt.

Aanzienlijk inkoopvoordeel

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de centrumondernemers in Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal die gaan deelnemen aan het beoogde inkoopsamenwerkingsverband op diverse productgroepen een aanzienlijk inkoopvoordeel van gemiddeld 20 procent kunnen gaan behalen.

De risico’s voor de ondernemers en de ondernemersverenigingen zijn klein. Dit heeft vooral te maken met het feit dat Fm Portal® Inkoop als franchisegever weinig verplichtingen vooraf oplegt en afrekent op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde gezamenlijke omzet. Indien het inkoopvoordeel praktijk wordt, is nadere afstemming nodig tussen de leden en besturen binnen de ondernemersverenigingen om na te gaan welk deel van het voordeel ten goede komt aan het bedrijfsresultaat van de deelnemende ondernemers en welk deel geïnvesteerd zal worden in gezamenlijke activiteiten om zo de winkelcentra aantrekkelijker te maken.
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: