Download

Pdf, 1,5 MB

×

Download bestand

Loont huren nog?

Een quickscan naar de financiële gevolgen van doorstroming van koop naar huur onder senioren

Doorstroming staat steeds hoger op de (politieke) agenda. Er is al veel aandacht voor doorstroming binnen de sociale huursector, maar minder vanuit de koop naar huur. Terwijl het merendeel van de 55-plussers in een koopwoning woont en ‘slechts’ 30 procent in een sociale huurwoning. Vaak wordt gesteld dat mensen bij de overstap van koop naar huur duurder gaan wonen. Is dat ook echt zo? En wat betekent het financieel gezien eigenlijk om op latere leeftijd nog de overstap van een koopwoning naar een huurwoning te maken? Wat doet het met de maandlasten vergeleken met in de koopwoning blijven wonen én (hoe lang) blijft de vrijgespeelde overwaarde nog in tact als ze kiezen voor huur? En zijn ouderen die hun huis willen verkopen vooral op de sociale huursector aangewezen of kunnen zij ook terecht in de vrije sector?

Met deze quickscan willen we een beter beeld krijgen van de financiële gevolgen van de doorstroming van senioren van een koop- naar een huurwoning. De financiële consequenties van het verhuizen van een koop- naar een huurwoning kan gemeenten, provincies, en andere beleidsmakers helpen en stimuleren bij het maken van beleidskeuzen rondom doorstroming van senioren in de particuliere markt. En oudere eigenaar-bewoners zelf ook meer duidelijkheid geven bij het maken van hun eigen keuzes.

Cover lerend werken en werkend leren