Meer weten?

Wilt u meer weten over onze nieuwsbrieven? Neem dan contact op met:

Wim Vierling

Wim Vierling

Redacteur

06 57 94 36 31

Abonneren nieuwsbrievenNieuwsflits Stad en Regio


Nieuwsflits Stad en Regio brengt twee keer per week de fysieke, economische en sociale actualiteiten onder de aandacht. In deze nieuwsbrief ligt het accent op de thema’s Ruimte, Wonen, Werken en Maatschappij. Het zijn de thema’s waar Platform31 voor staat.

Meer informatie en abonnerenUpdate Wonen en Wijken

Regelmatig bundelt Platform31 nieuws, activiteiten en informatie die voor corporaties interessant zijn in de Update Wonen en Wijken.

Smart Update

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen.
In de Update verzamelen en verspreiden we deze kennis.

Update Wonen en Zorg

De Update Wonen en Zorg houdt u per kwartaal op de hoogte van de uitkomsten en ervaringen naar aanleiding van onze studies, experimenten en leerkringen. Met nieuws, interviews, publicaties en een agenda.

Vitaminen voor de binnenstad

Nieuws uit kennisdossier Vitale binnensteden wordt vier keer per jaar gebundeld in de nieuwsbrief Vitaminen voor de binnenstad.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar Luca de Boer.

Huren met energie

Huren met Energie ondersteunt corporaties 3 jaar lang gratis bij het behalen van hun duurzaamheids-doelstellingen. Ontvang het nieuws van en over Huren met Energie in één nieuwsbrief, aangevuld met nieuwe publicaties, informatie over bijeenkomsten en blogs.