De Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar.

Op de Dag van de Stad komt iedereen die zich bezighoudt met de stad samen op één evenement. Er komen bestuurders en ambtenaren, maar de dag is ook zeker bedoeld voor vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, wetenschappers, ondernemers en actieve inwoners die werken aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s. En alle thema’s komen aan bod, waaronder economie, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, veiligheid, onderwijs en bouwen.

Stedelijke vraagstukken een integrale manier van werken. Op de Dag van de Stad richten we ons op samenwerking tussen de diverse partijen en crossovers in die samenwerking. Er is uiteraard alle ruimte om te netwerken. Maar ook om de belangrijkste recente wetenschappelijke inzichten en beste actuele praktijkvoorbeelden van onder meer City Deals, Proeftuinen, LivingLabs en Centres of Expertise te delen en op te halen. Op de hoofdpodia zijn last lectures van de belangrijkste sprekers én first lectures van jong toptalent over stedelijke ontwikkeling uit binnen- en buitenland. In themapaviljoens komen de grote opgaven voor steden en stedelijke regio’s van de komende decennia aan bod.

De komende tijd werken we intensief samen met alle partners aan het programma. Vanaf begin september presenteren wij de eerste sprekers en programmaonderdelen. Noteer 30 oktober alvast in uw agenda. Deelname is op basis van uitnodiging. Deze versturen wij binnenkort. Meer informatie over het programma en aanmelden staat vanaf september de website dedagvandestad.nl.

Organisatie

Aanleiding voor de Dag is de Internationale Dag van de Stad van de Verenigde Naties en wordt georganiseerd door Platform31, G32 en G4, de ministeries van BZK, EZ, IenM, VWS, SZW, OCW en VenJ, de VNG, en VNO-NCW.

Map for Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, Utrecht
Utrecht panorama internal thumb small 1500295221

De Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar. Lees meer

U kunt zich aanmelden op: www.dedagvandestad.nl

Let op! Het aantal kosteloze inschrijvingen is beperkt. Daarna betaalt u € 95,- voor het bijwonen van de Dag van de Stad. Uiteraard wordt dit dan duidelijk van tevoren op de website van de Dag van de Stad en het inschrijfformulier vermeld. Schrijf dus vooral snel in!