Zoekresultaten

141-143 van 143 resultaten voor 'wooncooperatie'

Woonvisie en prestatieafspraken

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningwet/themas-binnen-de-woningwet/woonvisie-en-prestatieafspraken
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Good practices

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningmarkt/good-practices
De nieuwe Woningwet brengt nieuwe spelregels voor gemeenten, huurders en corporaties. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Woningwet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en biedt spelregels voor passende toewijzing van sociale huurwoningen. De vertaling van de wet naar praktijk krijgt inmiddels steeds meer vorm.
Lees meer

Kennisdossiers

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers
Platform31 bundelt interne en externe informatie rondom een specifiek onderwerp of thema in een kennisdossier. Een kennisdossier heeft onder andere de volgende functies: Beschikbare kennis koppelen aan stedelijke praktijk, Overzicht bieden in de veelheid aan informatie, Relevante kennis beschikbaar maken en Informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.
Lees meer