Zoekresultaten

341-347 van 347 resultaten voor 'langer thuis'

Mantelzorg & wonen

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-mantelzorg-en-wonen/wet-en-regelgeving/huisvestingswet
… nabijheid tot de mantelzorger om thuis te wonen. Reisafstand tot 5 … , dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Splitsing …
Lees meer

Start experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg

https://www.platform31.nl/nieuws/start-experimentenprogramma-provinciale-parels-wonen-en-zorg
De eerste stappen binnen het experiment Provinciale parels wonen en zorg van de provincie Zuid-Holland en Platform31 zijn gezet. In het experiment wordt de gebruikswaarde getest van de Woonzorgwijzer als geografisch data-instrument.
Lees meer

Particuliere eigenaar verhuurt woning aan gezin – Slochteren

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-vergunninghouders-en-asiel/praktijkvoorbeelden/particuliere-eigenaar-verhuurt-woning-aan-gezin-slochteren
Een particuliere eigenaar wilde een bijdrage leveren aan de huisvestingsopgave van vergunninghouders. Hij kocht een woning in Slochteren die hij sinds januari 2017 verhuurt aan een Syrisch gezin. Om dit te kunnen realiseren onderhield hij nauw contact met de gemeente,
Lees meer

De sleutel past niet meer op elke deur

https://www.platform31.nl/externe-publicaties/de-sleutel-past-niet-meer-op-elke-deur
Gezinnen zijn vandaag de dag dynamisch, flexibel en divers, en dus stellen ze nieuwe eisen aan het wonen. Volgens de Vlaamse onderzoekers is het hoog tijd om in te spelen op de woonbehoeften van hedendaagse gezinnen.
Lees meer

Verslag congres Open Data Smart Cities: 6 November 2014

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/smart-society/nieuws/verslag-congres-open-data-smart-cities-6-november
Op 6 november 2014 is een congres gehouden om open data van de (rijks) overheid en Smart City-concepten aan elkaar te verbinden. De organisatie bestond uit een team van EZ, BZK, I&M en ECP. De Stichting Digitale Steden Agenda (DSA) is ingezet om het programma en logistieke zaken te regelen.
Lees meer

Kennisdossiers

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers
Platform31 bundelt interne en externe informatie rondom een specifiek onderwerp of thema in een kennisdossier. Een kennisdossier heeft onder andere de volgende functies: Beschikbare kennis koppelen aan stedelijke praktijk, Overzicht bieden in de veelheid aan informatie, Relevante kennis beschikbaar maken en Informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.
Lees meer