Zoekresultaten

1-20 van 1041 resultaten voor 'energie'

Inspiratie en eye-openers in eerste editie masterclass Energiearmoede

https://www.platform31.nl/nieuws/inspiratie-en-eye-openers-in-eerste-editie-masterclass-energiearmoede
Mensen die door armoede in de overlevingsstand staan meenemen in de energietransitie: niet gemakkelijk, wel belangrijk. In regionale masterclasses leren medewerkers van gemeenten en woningcorporaties van experts hoe ze dit kunnen aanpakken.
Lees meer

Reflectie op energietransitities

https://www.platform31.nl/nieuws/reflectie-op-energietransitities
Op 25 november 2019 boog de wetenschappelijke board van Platform 31 zich over de vraag hoe stappen te zetten in de energietransitie en hoe anderen daarvan kunnen leren.
Lees meer

Stadsafari Groningen geeft energie!

https://www.platform31.nl/nieuws/stadsafari-groningen-geeft-energie
Tijdens de Stadsafari Groningen geeft energie! bezochten de deelnemers op eigen gelegenheid diverse projecten in de wijk Paddepoel, die werden toegelicht door gebiedsprofessionals en private initiatiefnemers.
Lees meer

Energietransitie versnellen met de Omgevingswet

https://www.platform31.nl/publicaties/energietransitie-versnellen-met-de-omgevingswet
Een consortium is in opdracht van het ministerie van BZK samen met acht pilotgemeenten aan de slag gegaan met het versnellen van de energietransitie met instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. In de eindrapportage leest u de resultaten van dit pilottraject.
Lees meer

Het omgevingsplan borgt en helpt de energietransitie

https://www.platform31.nl/nieuws/het-omgevingsplan-borgt-en-helpt-de-energietransitie
De energietransitie is één van de grootste transities in de komende jaren. De invloed op onze fysieke leefomgeving zal groot zijn. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om dit goed te regelen. In dit artikel komt de rol van het omgevingsplan aan bod, één van de instrumenten van de Omgevingswet. Dit instrument borgt en helpt de energietransitie.
Lees meer

Samenwerking en integraliteit rondom de energietransitie en de Omgevingswet

https://www.platform31.nl/nieuws/samenwerking-en-integraliteit-rondom-de-energietransitie-en-de-omgevingswet
In dit artikel presenteren we conclusies uit de acht pilots over hoe je de samenwerking tussen de werelden van de energietransitie en de Omgevingswet goed kunt vormgeven.
Lees meer

Energiesprong - Voor de troepen uit

https://www.platform31.nl/publicaties/energiesprong-voor-de-troepen-uit
Deze publicatie beschrijft het verhaal van Energiesprong: 6 jaar energietransitie. In de periode 2010-2016 heeft het innovatie- en experimentenprogramma in opdracht van het ministerie van BZK tal van energieneutrale gebouwrenovaties aangejaagd.
Lees meer

Een duurzame samenleving geeft energie

https://www.platform31.nl/nieuws/een-duurzame-samenleving-geeft-energie
Hoe kunnen we de CO2-reductie de komende decennia vormgeven? En de gebouwenvoorraad – zowel woningen van particulieren, corporaties en beleggers, als kantoren, scholen, winkels en bedrijfsvastgoed – versneld energiezuiniger maken?
Lees meer

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/masterclass-energietransitie-armoede-en-gedrag
De masterclass voor beleidsmedewerkers duurzaamheid en sociaal domein biedt de mogelijkheid om samen na te denken over een manier waarop lage inkomens in hun eigen gemeente kunnen deelnemen aan de energietransitie.
Lees meer

Regionale Energie Strategieën (RES) als motor van de energietransitie

https://www.platform31.nl/publicaties/regionale-energie-strategieen-res-als-motor-van-de-energietransitie
In het Klimaatakkoord wordt ingezet op meer vraag en meer aanbod op het gebied van duurzame energie. Om deze twee op elkaar af stemmen is meer samenwerking nodig. Op regionaal niveau moet dit gaan gebeuren binnen de Regionale Energie Strategie (RES). Platform31 deed onderzoek naar de ondersteuning die energieregio’s nodig hebben om hun energiestrategieën te realiseren.
Lees meer

Wat maakt een bewonersinitiatief succesvol in de energietransitie?

https://www.platform31.nl/nieuws/wat-maakt-een-bewonersinitiatief-succesvol-in-de-energietransitie
Waarom werkt het ene initiatief goed en het andere minder? Platform31 licht in dit artikel de werkzame elementen uit van een onderzoek naar Bewoners-voor-bewonersinitiatieven. Zo krijgt de professional en beleidsmaker zicht op wat werkt aan bewonersinitiatieven in de energietransitie. En actieve bewoners krijgen inzicht in de kracht van hun initiatief en waar mogelijk de aandachtspunten liggen.
Lees meer

Van energiedoelen naar maatregelen met het omgevingsprogramma

https://www.platform31.nl/nieuws/van-energiedoelen-naar-maatregelen-met-het-omgevingsprogramma
Met het omgevingsprogramma kunnen gemeenten concrete energietransitie-maatregelen koppelen aan doelen uit de omgevingsvisie of Transitievisie Warmte.
Lees meer

Bewoners moeten gaan nadenken over hun energievoorziening

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/bewoners-moeten-gaan-nadenken-over-hun-energievoorziening
Gebruik van energie gaat onbewust, zeker de laatste vijftig jaar is het zo overvloedig en goedkoop beschikbaar, dat je er nauwelijks nog bij na hoeft te denken. Maar dat gaat veranderen. De energiebehoefte krijgt weer invloed op ons leven.
Lees meer

Een sociale energietransitie binnen de gemeente Breda

https://www.platform31.nl/nieuws/een-sociale-energietransitie-binnen-de-gemeente-breda
Het zijn vooral de vraagstukken rondom het bereiken en motiveren van woningeigenaren (met een smalle beurs) die in Breda leidden tot het besef dat de energietransitie niet alleen een technisch, maar ook een sociaal vraagstuk is.
Lees meer

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag Limburg

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/masterclass-energietransitie-armoede-en-gedrag-ii
De masterclass voor beleidsmedewerkers duurzaamheid en sociaal domein biedt de mogelijkheid om samen na te denken over een manier waarop lage inkomens in hun eigen gemeente kunnen deelnemen aan de energietransitie.
Lees meer

School vol Energie renovatie: "Zelfs als de stimulerende factoren er niet zijn, zijn er kansen"

https://www.platform31.nl/nieuws/school-vol-energie-renovatie-zelfs-als-de-stimulerende-factoren-er-niet-zijn-zijn-er-kansen
Nu het programma in 2018 wordt afgerond, maken de experts van School vol Energie de balans op. In zeven brieven presenteren zij, ieder vanuit de eigen expertise, de belangrijkste lessen. Jim Teunizen, hij verbindt vastgoed, duurzaamheid en financiering tot kansrijke concepten, richt de vierde brief aan schoolbesturen.
Lees meer

Geen kosten meer voor energie en onderhoud met School vol Energie renovatie

https://www.platform31.nl/nieuws/geen-kosten-meer-voor-energie-en-onderhoud-met-school-vol-energie-renovatie
Nu het programma in 2018 wordt afgerond, maken de experts van School vol Energie de balans op. In zeven brieven presenteren zij, ieder vanuit de eigen expertise, de belangrijkste lessen. Jaap van der Wal, procesmanager en begeleider van schoolbesturen, richt de derde brief aan schoolbesturen.
Lees meer

Wervelwind verbindt energietransitie en Omgevingswet

https://www.platform31.nl/nieuws/wervelwind-verbindt-energietransitie-en-omgevingswet
‘De gemeentelijke klimaat- en energiedoelstellingen verankeren in het instrumentarium van de Omgevingswet.’ Makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat in de wervelende praktijk? Tijdens de startbijeenkomst van het kennistraject ‘Energietransitie en Omgevingswet’ deelden de acht pilotgemeenten en hun coaches hun inzichten hierover.
Lees meer

Uitdaging voor scholen: ga voor de totaaloplossing van een gezond en energieneutraalgebouw

https://www.platform31.nl/nieuws/uitdaging-voor-scholen-ga-voor-de-totaaloplossing-van-een-gezond-en-energieneutraalgebouw
Nu het programma in 2018 wordt afgerond, maken de experts van School vol Energie de balans op. In zeven brieven presenteren zij, ieder vanuit de eigen expertise, de belangrijkste lessen. Noor Huitema, procesversneller, richt de derde brief aan schoolbesturen.
Lees meer