Zoekresultaten

341-355 van 355 resultaten voor 'langer thuis'

Corporaties teveel gefocust op bezit vastgoed

https://www.platform31.nl/nieuws/corporaties-teveel-gefocust-op-bezit-vastgoed
Matching en verevening zijn beladen woorden. Toch verschijnen er de laatste tijd bijzondere voorbeelden. Platform31 brengt deze voorbeelden in beeld en interviewt de matchmakers. In het elfde interview spreken we met Heleen de Vreese, bestuurder van studentenhuisvester DUWO.
Lees meer

Overlast in de wijk

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/overlast-in-de-wijk
Nieuwe interventies zijn nodig om overlast in de wijk te verminderen en zo mogelijk te voorkomen. Verschillende corporaties ontplooien al vernieuwende initiatieven, gericht op het verminderen van overlast.. Samen met deze corporaties gaan Platform31, Aedes en Moadvies aan de slag om een praktijkgericht overzicht te maken van nieuwe interventies, maatregelen en/of samenwerkingsafspraken.
Lees meer

Hype of trend? Achtergrond van ontwikkeling

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/klein-wonen-1/hype-of-trend-achtergrond-van-ontwikkeling
… er bewust voor kiezen om (langer) als onafhankelijke alleenstaande door het … in de politiek, maar ook thuis. Mensen zijn zich steeds meer …
Lees meer

Wonen in nabijheid nodig voor mantelzorg

https://www.platform31.nl/nieuws/wonen-in-nabijheid-nodig-voor-mantelzorg
In het kennisdossier Mantelzorg en wonen bundelt Platform31, in samenspraak met de G32-werkgroep Wonen en zorg, kennis en instrumenten over dit onderwerp. Het dossier biedt nieuwe en bestaande aanpakken voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van zelfredzaamheid, ondersteuning en nabijheid vanuit het woondomein.
Lees meer

Thema: Toekomstbestendige woningmarkt

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen
Platform31 gaat in 2020 verder met het thema Toekomstbestendige woningmarkt. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.
Lees meer

Thema: Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

https://www.platform31.nl/thema-s/thema-verstedelijking-en-gebiedsontwikkeling
Platform31 gaat in 2020 aan de slag met het thema Verstedelijking en gebiedsontwikkeling. Op deze pagina vindt u ons het nieuws, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.
Lees meer

Veel inspiratie voor corporaties over big data

https://www.platform31.nl/nieuws/veel-inspiratie-voor-corporaties-over-big-data
Waarom doen corporaties iets met big data? En wat doen ze er precies mee? Tijdens een inspiratiebijeenkomst van Corpovenista en Platform31 zijn de kansen en mogelijkheden van big data voor corporaties verkend.
Lees meer

Inzicht in financiën corporaties

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-woningmarkt/woningwet/inzicht-in-financien-corporaties
… . De herziene Woningwet is inmiddels langer dan een jaar van kracht … , bijzondere doelgroepen, veiligheid en zelfstandig thuis wonen. Lees verder
Lees meer

Mantelzorg & wonen

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-mantelzorg-en-wonen/wet-en-regelgeving/huisvestingswet
… nabijheid tot de mantelzorger om thuis te wonen. Reisafstand tot 5 … , dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Splitsing …
Lees meer

Start experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg

https://www.platform31.nl/nieuws/start-experimentenprogramma-provinciale-parels-wonen-en-zorg
De eerste stappen binnen het experiment Provinciale parels wonen en zorg van de provincie Zuid-Holland en Platform31 zijn gezet. In het experiment wordt de gebruikswaarde getest van de Woonzorgwijzer als geografisch data-instrument.
Lees meer

Particuliere eigenaar verhuurt woning aan gezin – Slochteren

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-vergunninghouders-en-asiel/praktijkvoorbeelden/particuliere-eigenaar-verhuurt-woning-aan-gezin-slochteren
Een particuliere eigenaar wilde een bijdrage leveren aan de huisvestingsopgave van vergunninghouders. Hij kocht een woning in Slochteren die hij sinds januari 2017 verhuurt aan een Syrisch gezin. Om dit te kunnen realiseren onderhield hij nauw contact met de gemeente,
Lees meer

De sleutel past niet meer op elke deur

https://www.platform31.nl/externe-publicaties/de-sleutel-past-niet-meer-op-elke-deur
Gezinnen zijn vandaag de dag dynamisch, flexibel en divers, en dus stellen ze nieuwe eisen aan het wonen. Volgens de Vlaamse onderzoekers is het hoog tijd om in te spelen op de woonbehoeften van hedendaagse gezinnen.
Lees meer

Verslag congres Open Data Smart Cities: 6 November 2014

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/smart-society/nieuws/verslag-congres-open-data-smart-cities-6-november
Op 6 november 2014 is een congres gehouden om open data van de (rijks) overheid en Smart City-concepten aan elkaar te verbinden. De organisatie bestond uit een team van EZ, BZK, I&M en ECP. De Stichting Digitale Steden Agenda (DSA) is ingezet om het programma en logistieke zaken te regelen.
Lees meer

Kennisdossiers

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers
Platform31 bundelt interne en externe informatie rondom een specifiek onderwerp of thema in een kennisdossier. Een kennisdossier heeft onder andere de volgende functies: Beschikbare kennis koppelen aan stedelijke praktijk, Overzicht bieden in de veelheid aan informatie, Relevante kennis beschikbaar maken en Informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.
Lees meer