Zoekresultaten

241-260 van 355 resultaten voor 'langer thuis'

Beter benutten bestaande bouw

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/beter-benutten-bestaande-bouw
Platform31 werkt aan het in kaart brengen van belemmeringen en mogelijke oplossingen voor het beter benutten van de bestaande woningbouwvoorraad.
Lees meer

Integrale aanpak en creativiteit nodig bij aanpak vakantieparken

https://www.platform31.nl/nieuws/regionale-leerkringen-aanpak-vakantieparken-van-start
Gemeenten en provincies uit heel Nederland zijn gestart met regionale leerkringen om hun verouderde vakantieparken aan te pakken. In Assen, Gouda en ’s-Hertogenbosch deelden ongeveer 75 deelnemers uit de regio waar zij mee bezig zijn, waar ze tegenaanlopen en welke kennisbehoeften ze hebben.
Lees meer

Woonomgeving steeds belangrijker voor ouderen

https://www.platform31.nl/nieuws/woonomgeving-steeds-belangrijker-voor-ouderen
Samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceert Platform31 het magazine ‘Oud worden in Nederland’. Daarin staat de relatie tussen ouderen en hun woonomgeving centraal. Vanuit verschillende invalshoeken belicht dit magazine het belang van buurten en dorpen voor zelfstandig wonende ouderen.
Lees meer

Bijeenkomst Provinciale parels: ervaringen met Woonzorgwijzer

https://www.platform31.nl/nieuws/bijeenkomst-provinciale-parels-ervaringen-met-woonzorgwijzer
Tijdens de bijeenkomst Provinciale parels wonen en zorg, deelden gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokkenen hun eerste ervaringen van het experiment met de Woonzorgwijzer.
Lees meer

Experiment GGZ

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/weer-thuis/experiment-ggz
… van BZK en VWS Programma: Langer thuis in de buurt 2016-2017 … Aedes-Actiz het experiment Weer thuis in de wijk, waarin tien …
Lees meer

Vluchtelingen wonen en werken in verpleeghuis

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-vergunninghouders-en-asiel/praktijkvoorbeelden/vluchtelingen-wonen-en-werken-in-verpleeghuis
De vluchtelingenstroom naar Europa (en dus ook naar Nederland) blijft toenemen. Een deel van deze mensen vraagt asiel aan en krijgt een verblijfsvergunning. Gemeenten, corporaties en andere partijen zijn voortvarend aan de slag met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Voldoende en passende huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid spelen een belangrijke bijdrage aan succes.
Lees meer

Special Wonen en zorg voor ouderen

https://www.platform31.nl/nieuws/special-wonen-en-zorg-voor-ouderen
In de special ‘Wonen en zorg voor ouderen’ bieden we u een selectie uit onze kennisproducten die nauw aansluit bij het programma Wonen en zorg voor ouderen van BZK en VWS.
Lees meer

Pauze in Krimpland

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/pauze-in-krimpland
Zijn we klaar met krimp, en alles wat daar bij hoort, of zien we slechts een pauze in het ‘Krimpland’, zoals ook Maurice Hermans uit Parkstad stelde in zijn blog. En als dat zo is, wat doen we dan tijdens de pauze?
Lees meer

Nieuwe aandacht voor de wijk

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/stedelijke-vernieuwing/zeventig-jaar-stedelijke-vernieuwing/nieuwe-aandacht-voor-de-wijk
… ), aan het accommoderen van vergrijzing (langer thuis wonen, eenzaamheid), de extramuralisering (uitstroom …
Lees meer

Om domeinoverstijgend te kunnen werken moeten we elkaars taal leren spreken

https://www.platform31.nl/nieuws/om-domeinoverstijgend-te-kunnen-werken-moeten-we-elkaars-taal-leren-spreken
Platform31 sprak met Yvonne van Mierlo (participatiebedrijf Ergon) over haar visie op domeinoverstijgend werken in wijken en de lessen die zij heeft geleerd tijdens dit initiatief.
Lees meer

Beter benutten bestaande woningbouw

https://www.platform31.nl/publicaties/beter-benutten-bestaande-woningbouw
Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, de Rijksoverheid en eventuele andere partijen een intensiever gebruik van de bestaande woningvoorraad op zowel korte als lange termijn stimuleren? Deze publicatie behandelt belemmeringen en kansen om de bestaande woningvoorraad intensiever te gebruiken.
Lees meer

Fit & Vitaal in De Vroon: collectief wonen voor senioren met het heft in eigen handen

https://www.platform31.nl/nieuws/fit-vitaal-in-de-vroon-collectief-wonen-voor-senioren-met-het-heft-in-eigen-handen
Wat maakt het vernieuwde woon(zorg)concept van het appartementencomplex De Vroon in Den Haag tot een succes? We spreken de initiatiefnemers.
Lees meer

Centraal Wonen het Punt, Wageningen

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/hernieuwd-actieprogramma-wooncooperatie-2020-2021/deelnemende-pilots/centraal-wonen-het-punt-wageningen
Centraal Wonen het Punt wil de woningen waarin zij al jaren wonen kopen van corporatie ‘Woningstichting Wageningen’. De gedachte achter Centraal Wonen is: wonen in een betrokken omgeving met meer contact met je buren, samen activiteiten organiseren en gemeenschappelijke ruimtes en spullen delen.
Lees meer

Landelijk gebied als inspirator: van vergrijzen naar vernieuwen

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/landelijk-gebied-als-inspirator-van-vergrijzen-naar-vernieuwen
De energie, creativiteit en innovatie in het landelijk gebied om tot vernieuwende oplossingen rond de vergrijzing te komen vallen ons op.
Lees meer

De waarde van organisatienetwerken

https://www.platform31.nl/nieuws/de-waarde-van-organisatienetwerken
Steeds meer blijkt dat maatschappelijk organisaties complexe maatschappelijke vraagstukken niet meer in hun eentje, met de bestaande manier van werken, kunnen oplossen. We zien steeds meer organisatienetwerken ontstaan in de (semi-)publieke sector. Ondanks hun belang voor de effectiviteit van het publieke domein, weten we nog weinig van het ontwerp en de opbrengsten van deze netwerken.
Lees meer

Zorgboerderijen als innovatief woonzorgconcept voor ouderen

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/zorgboerderijen-als-innovatief-woonzorgconcept-voor-ouderen
Bewoners van zorgboerderijen hebben een actiever dagelijks leven dan bewoners van reguliere verpleeghuizen. Ze hebben meer betekenisvolle activiteiten, meer sociaal contact met anderen, kunnen zich vrijer bewegen en komen vaker buiten.
Lees meer

Achtergrond

https://www.platform31.nl/thema-s/thema-leefbare-wijken-en-buurten/achtergrond
Platform31 gaat in 2020 verder met het thema Leefbare wijken en buurten. Op deze pagina vindt u onze actualiteiten, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema. O.a. leefbaarheid | veiligheid | bestrijding criminaliteit en ondermijning | verduurzamingsopgave | verstedelijkingsopgave | gebiedsgericht aanpak .
Lees meer

Achtergrond project

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen/beter-benutten-bestaande-bouw/achtergrond-project
Meer bouwen is absoluut nodig, maar het huidige beleid is ontoereikend om die miljoen woningen te realiseren. Bouwen duurt (te) lang en struikelt over (te) veel problemen. Het is tijd dat er veel creatiever, onorthodoxer en flexibeler wordt gedacht. Er zijn andere oplossingen dan nieuwbouw mogelijk, zoals transformatie, woonunits op braakliggende gronden, tijdelijk gebruik van lege gebouwen, verplaatsbare flexwoningen, enzovoort.
Lees meer

Onderwijsproducten over verward gedrag: een evaluatie van de ontwikkeling en opbrengsten

https://www.platform31.nl/nieuws/onderwijsproducten-over-verward-gedrag-een-evaluatie-van-de-ontwikkeling-en-opbrengsten
Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen en hoe werk je goed samen met collega’s van andere organisaties? Praktijk- en onderwijsinstellingen ontwikkelden samen onderwijsproducten voor mbo, hbo en nascholing met hulp van subsidie van ZonMw. Platform31 en onderzoeksinstituut IVO brachten voor ZonMw de opbrengsten van de verschillende onderwijsproducten in kaart.
Lees meer