banier wijkengids 2

9.3.2 Versterken van de wijkeconomie: MKB studie


Ondernemen in de wijk

MKB-NL heeft in de afgelopen jaren geëxperimenteerd in een achttal aandachtswijken om de wijkeconomie op een hoger plan te brengen. Hiertoe hebben acht programmamanagers ondersteuning geboden in acht verschillende steden. Er is gewerkt aan bijvoorbeeld het versterken van de organisatiegraad van ondernemers, de zichtbaarheid en de samenwerking tussen diverse partijen (w.o. gemeenten en corporaties).


In de wijkengids zelf is een korte weergave van het rapport ‘Niet daar maar hier, Ondernemen in de wijk, opgenomen, een businesscase voor het MKB’ en een link naar het rapport zelf.

Niet daar maar hier, Ondernemen in de wijk, Een businesscase voor het MKB, MKB-Nederland, 2013


In de periode 2008 – 2012 is MKB-Nederland, met ondersteuning van de ministeries van EZ en BZK, actief geweest in acht aandachtswijken om de wijkeconomie op een hoger plan te tillen. De wijken Poelenburg (Zaanstad), Presikhaaf (Arnhem), Zuilen-Oost (Utrecht), het Oude Westen (Rotterdam), Crabbenhof (Dordrecht), Velve-Lindenhof (Enschede), Korrenwegwijk (Groningen) en Heechterp-Schieringen (Leeuwarden) hebben de afgelopen vier jaar gebruik kunnen maken van een programmamanager van MKB-Nederland. De programmamanagers hebben samen met de partijen in de wijk en de gemeente, onder de ondernemers geïnventariseerd welke stappen noodzakelijk zijn om de wijkeconomie te versterken. Hierbij stond maatwerk centraal, de aanpak was overal uniform, maar de maatregelen en aanpak was verschillend en toegesneden op de behoefte in de betreffende wijk.
In die vier jaar zijn in algemene zin resultaten geboekt. Zo is het ondernemersklimaat verbeterd: er is structureel meer aandacht voor wijkeconomie door de diverse partners. Ook is de organisatiegraad van de ondernemers verbeterd, waardoor zij een betere gesprekspartner zijn in de samenwerking met partners, zoals corporaties, vastgoedeigenaren, kennis- en onderwijsinstellingen en brancheverenigingen. Er zijn goede stappen gezet, alhoewel het rapport aangeeft dat er ook nog verbeterpunten zijn, zowel voor ondernemers als voor de gemeentelijke overheid en andere partners. Zo kan de samenwerking tussen ondernemers beter, aangezien er op zowel op wijk- als stedelijk niveau nog weinig samenwerkingsverbanden bestaan. Verder is er behoefte aan geschikte huisvesting en hebben de ondernemers de wens om beter begeleid te worden, bijvoorbeeld op het gebied van functiemenging of wanneer iemand besluit om ZZP’er te worden. De middelen om in deze problemen tegemoet te komen zijn schaars. Grootste winst is dan ook als gemeente en ondernemers en andere partners elkaar weten te vinden en samen het belang onderkennen om elkaar tegemoet te komen en verbindingen te leggen die elke partij verder helpt.

Meer lezen:

Niet daar maar hier, Ondernemen in de wijk, Een businesscase voor het MKB, MKB-Nederland, 2013