banier wijkengids 2

9.1.6 Nieuwe financieringswijzen: Crowdfunding


  • Crowdfunding is een alternatieve manier om initiatieven of projecten te financieren.
  • Het biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om kapitaal bij elkaar te brengen door vele investeerders te vinden die een financiële bijdrage leveren in de vorm van een gift of een lening. Dat kan gaan om enkele euro’s maar ook om grotere bedragen. Door internet is crowdfunding als financieringsvorm sterk in opkomst.
  • Ook voor initiatieven van bewoners die zich richten op de leefbaarheid in een buurt is crowdfunding een interessante alternatieve financieringsbron. 
  • Er vinden momenteel in verschillende gemeenten pilots plaats met crowdfunding voor buurtinitiatieven.


  • Crowdfunding past in een beweging waarbij bewoners zelf het initiatief nemen in hun woon- en leefomgeving en daarbij minder afhankelijk willen worden van overheidssubsidie.
  • Ook past het bij een beweging waarbij de overheid burgers de ruimte wil geven voor eigen initiatief in hun buurt, waarbij bewoners ook met alternatieve plannen kunnen komen voor taken waar nu de verantwoordelijkheid vaak nog primair bij de overheid ligt.
    Voorbeelden: De Luchtsingel in Rotterdam (voetbrug die wijken verbindt en winnaar van het Stadsinitiatief 2012) en Vechtclub XL in Utrecht (ruimtes voor creatieve beroepen).


Crowdfunding is een alternatieve manier om initiatieven of projecten te financieren, waarbij de kracht van ‘de massa’ wordt aangesproken. Crowdfunding biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om kapitaal bij elkaar te brengen door vele investeerders te vinden die een financiële bijdrage leveren in de vorm van een gift of een lening. Dat kan gaan om enkele euro’s maar ook om grotere bedragen. Door internet is het steeds makkelijker geworden voor particulieren om geld in te zamelen via crowdfunding. Internet maakt het mogelijk om in korte tijd grote groepen mensen te bereiken en te mobiliseren om een investering te doen. Crowdfunding is snel in opkomst in Nederland. In de Verenigde Staten is het inmiddels een belangrijke financieringsvorm voor kunstenaars, ondernemers en bewonersgroepen waar voor sommige initiatieven al meer dan 1 miljoen euro is opgehaald bij duizenden investeerders. Net als in de verenigde Staten startte crowdfunding in Nederland vooral met culturele projecten. Maar inmiddels zijn diverse burgerinitiatieven via crowdfunding gefinancierd. Ook voor de aanpak van de leefbaarheid in aandachtswijken is crowdfunding een interessante financieringsvorm. Crowdfunding past in een beweging waarbij bewoners zelf het initiatief nemen in hun woon- en leefomgeving en daarbij minder afhankelijk willen worden van overheidssubsidie. Ook past het bij een beweging waarbij de overheid burgers de ruimte wil geven voor eigen initiatief in hun buurt, waarbij bewoners ook met alternatieve plannen kunnen komen voor taken waar nu de verantwoordelijkheid vaak nog primair bij de overheid ligt.
Er zijn diverse crowdfundingplatforms waar particulieren investeeerders kunnen zoeken voor hun initiatief.  Een platform wat zich speciaal richt op initiatieven van bewoners die de leefbaarheid in hun buurt willen verbeteren is Voorjebuurt. Dit crowdfunding en -sourcing platform voor buurtinitiatieven is eind 2012 gestart in de vorm van een pilot. Via Voor je Buurt kunnen buurtinitiatieven donaties, kennis diensten werven en op een effectieve en efficiënte manier ondersteund worden. Denk aan een alternatief plan voor kinderopvang, schooluitval, ouderenzorg, het tegengaan van overgewicht of het vinden van duurzame oplossingen voor energieverbruik. Bewoners, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven werken samen om sociale
initiatieven van buurtbewoners te verduurzamen en realiseren.


Crowdfunding kan in theorie ook een aantrekkelijke methode zijn voor de gemeenten of andere partijen om het draagvlak voor een burgerinitiatief te onderzoeken en op basis daarvan cofinanciering toe te kennen. Of crowdfunding in de praktijk zo gebruikt zal worden zal de komende jaren blijken.


Meer lezen:
www.voorjebuurt.nl
www.spacehive.com (Engelse variant van Voorjebuurt)
www.kickstarter.com

http://www.inicio.nl/pagina/203/Uitvoering/Het+Crowdfund-platform+voor+bewonersinitiatieven/
http://kennisbank.platform31.nl/pages/28187/Crowdfunding.html
http://kennisbank.platform31.nl/pages/8593/Nieuws/Crowdfunding-de-nieuwe-manier-van-financieren-van-wijkprojecten-.html
https://twitter.com/search?q=%23crowdfunding