banier wijkengids 2

9.1.4 Nieuwe financieringswijzen: Strategische partners zoeken


Met het vinden van strategische partners kunnen initiatieven sneller worden gerealiseerd. Met deze partners wordt een samenwerkingsverband aangegaan, waarbij elke partij zich committeert aan het realiseren van de doelstelling. Strategische partners kunnen worden gezocht in het bedrijfsleven maar ook bij maatschappelijke en culturele instellingen.

Nudge: Nudge is een onafhankelijke onderneming die een duurzame samenleving snel dichterbij wil brengen op een economisch verantwoorde manier. Op een online consumentenplatform wordt verduurzaming van de samenleving bevorderd door mensen en initiatieven te verbinden en te versterken.


Er wordt samenwerking gezocht met het onderwijs, wetenschap, overheid en het bedrijfsleven. Voor duurzame initiatieven van overheden of ondernemers worden consumenten gezocht die het initiatief een kans willen geven.

Het Idealenkompas: het IdealenKompas is een online 'wegwijzer' die mensen met een maatschappelijk of duurzaam idee naar organisaties en personen leidt, die het initiatief met financiering of inhoudelijke expertise verder kunnen helpen. Het IdealenKompas werkt als een maatschappelijke martkplaats, waar vraag en aanbod aan elkaar worden gekoppeld. Het combineert op behoefte aan financiering, advies, menskracht, locatie en materiaal.