banier wijkengids 2

9.1.3.1 Voorbeelden toolbox


Ruilen is het direct uitwisselen van goederen, diensten of producten, zonder dat daar geld aan te pas komt.

Boer zoekt buur
Boer zoekt buur regelt de voorfinanciering van het opwekken van duurzame energie door middel van zonnepanelen in ruil voor goederen en diensten. Een boer investeert in zonnepanelen op zijn schuur (ruwweg 25.000 euro) middels voorfinanciering door particuliere omwonenden, de 'buren', met 50 euro per aandeel en levert de opgewekte groene elektriciteit aan Greenchoice.


De omwonenden ontvangen in ruil daarvoor producten en diensten van de boerderij (ter waarde van 300 euro per aandeel, in de vorm van 6 waardebonnen, 1 per jaar te besteden).

Makkie
Dit is een burenruilsysteem met als doel een fijne buurt te creƫren waar iedereen elkaar kent, helpt en ontmoet. Zoals in de Makassarpleinbuurt in Amsterdam waar een programma is opgezet voor burenhulp. Door elkaar te helpen verdient men 'Makkies'. Deze Makkies kunnen worden ingezet voor het (zelf) vragen van hulp of worden ingewisseld bij verschillende instanties in de buurt zoals het theater en filmhuis, maar ook bij de supermarkt.