banier wijkengids 2

9. Ondernemend Maatschappelijk Initiatief


Nederland gaat op dit moment een transitie door naar minder overheid en meer samenleving. Nederland decentraliseert en deïnstitutionaliseert. De terugtrekkende beweging die de overheid maakt is onder meer gemotiveerd door het feit dat zij beschikking heeft over minder middelen, maar ook omdat maatschappelijk initiatiefnemers vaak beter en goedkoper maatschappelijke doelen kunnen bereiken. Het programma Ondernemend Maatschappelijk Initiatief gaat in op de vraag hoe meer ruimte kan worden gegeven aan maatschappelijk initiatieven door zich te richten op publiek-private samenwerkingen, versterken van de wijkeconomie, sociaal ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen.


Nieuwe financieringswijzen
:
Sociale obligaties, Lokale gemeenschapsfondsen, Toolbox financeringswijzen, Giften, leningen en aandelen, Crowdfunding.

Publiek-private samenwerking:
Maatschappelijk aanbesteden, Waardecreatie in Wijken, Sociaal ondernemerschap, MVO.

Versterken van de wijkeconomie:
Wijkbranding en MKB studie, Bedrijvige Wijken in Bedrijvige Steden, Maatschappelijke Kosten en Baten in beeld.