banier wijkengids 2

8.8 Voorbeelden kunst en cultuur in wijken


Er is een grote diversiteit aan culturele activiteiten die potentieel maatschappelijke waarde kunnen genereren. In recent onderzoek naar het optimaliseren van sociaalartistieke interventies is de volgende typologie ontwikkeld.

Grote verhalen: van professionele kunstproducties en festivals tot het valoriseren van markante gebouwen en plekken in een gebied, met impact op publieke beeldvorming en fysieke leefbaarheid.
Projecten rond eigen talent:
van cultureel ondernemerschap tot talentontwikkeling en cultuureducatie, met impact op fysieke leefbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.


Projecten rond eigen identiteit:
van community art tot culturele zelforganisaties en amateurkunst, met impact op persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie.
Kleine veranderingen: van sociaal-cultureel werk tot participatieve urbane planning, met impact op sociale cohesie en publieke beeldvorming.

Inspirerende voorbeelden van projecten en programma’s zijn te vinden in de landelijke databank voor culturele interventies in maatschappelijke ontwikkeling.