banier wijkengids 2

8.5 Sport binnen de wijkaanpak


 • Sport is voor iedereen en van iedereen. Sport verbindt.
 • Het is een belangrijk middel voor de verdere verbetering en ontwikkeling van onze samenleving.
 • Sport draagt bij aan versterking van de sociale cohesie, integratie en participatie.
 • Sport kan worden verbonden aan thema’s als Onderwijs, Gezondheid en (arbeids-)Participatie.
 • Met het oog op de decentralisatie van de Jeugdzorg, de Participatiewet en de Begeleiding en Verzorging binnen de WMO, is sport een belangrijk partner.


 • Een belangrijk deelgebied binnen de sport is de rol en de positie van Betaald Voetbal Organisaties in ons land. Uitstraling van de voetbalclub, inzet van spelers als rolmodellen en het gebruik maken van accommodaties van de BVO leidt ertoe dat de effectiviteit in aanpak en programma’s in hoge mate wordt versterkt.
 • Doelgroepen laten zich eerder aanspreken door rolmodellen uit de sport dan door instituties als woningcorporatie, gemeente, onderwijsinstelling of politie. 


Binnen veel sportverenigingen wordt al veel nagedacht over de rol die de sportvereniging heeft of kan hebben binnen de samenleving. Hoe kan de sport bijdragen aan discussies over normen en waarden, hoe kan de vereniging een rol vervullen in het aanbieden van beweegprogramma’s voor ouderen, wat kan de sportvereniging aanbieden in de bestrijding van eenzaamheid of bijvoorbeeld obesitas, hoe kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zich inzetten en ervaring en competenties opdoen binnen de sportvereniging enz. enz.

Sport is veel meer dan bewegen. Het is effectief in het bestrijden van achterstanden op het terrein van de gezondheid. Sport kan ook worden ingezet tegen vroegtijdig schoolverlaten. Sport stimuleert mensen om volwaardig deel te nemen in de samenleving en Sport biedt kansen voor mensen om via vrijwilligerswerk te groeien naar kansen op de arbeidsmarkt.

Kansen in overvloed. Veel gemeenten zien dat de sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke meerwaarde heeft en probeert dit ook verder te benutten. Een goed voorbeeld hiervan in de gemeente Enschede waar een verbinding wordt gemaakt tussen het sport-subsidiebeleid en de maatschappelijke inzet door verenigingen. Ook de doorverwijzing door huisartsen van patiënten met overgewicht richting sportvereniging draagt in belangrijke mate bij aan de bestrijding van achterstanden. 

 • Stichting Meer dan Voetbal in Zeist
 • Betaald Voetbal Organisaties in de regio
 • KNVB in Zeist (amateurafdeling)
 • Bonden van andere sportverenigingen
 • Nationaal Instituut Sport en Bewegen