banier wijkengids 2

8.2 Resultaten Gezonde Wijk


Resultaten

Na 4 jaar experimenteren zijn de eerste successen behaald. Er zijn resultaten geboekt vanuit verschillende invalshoeken. Iedere gemeente heeft zijn eigen successen en interventies. De lessen worden beschreven in het E-boek Gezonde Wijk in Praktijk. Daarnaast is veel kennis over gezondheidsbevordering terug te vinden bij het Loket Gezond Leven van het RIVM.


Wie heeft welke taak

Bestuurders: besluitvorming, agendering, aanjagen, overtuigen van anderen. Zij zijn onmisbaar in het proces.

Beleidsmakers en uitvoerders:
probleemanalyse, visievorming, strategie, plan van aanpak, monitoring, evaluatie, agendering, kennisdeling, betrekken van andere partijen en een integrale aanpak waarborgen.

Bewoners:
betrekken van andere bewoners om zich bewust te worden van gezondheid en leefstijl.


Na jaren experimenteren met de Gezonde Wijk zijn de eerste successen behaald. Er zijn resultaten geboekt vanuit verschillende invalshoeken.

Iedere gemeente heeft zijn eigen successen en interventies. De lessen worden beschreven in het E-boek Gezonde Wijk in Praktijk . Veel kennis over gezondheidsbevordering is terug te vinden bij het Loket Gezond Leven van het RIVM en het Platform31 dossier Gezonde Wijk.