banier wijkengids 2

8.1 Betrokken partijen


Betrokken partijen
:
ministeries van BZK en VWS, 13 gemeenten, corporaties, sociale diensten, GGD, GGZ-instellingen, welzijnsinstellingen, CJG’s, eerstelijns gezondheidszorg, RIVM, AMC, UvM, scholen, zorgverzekeraars, private partijen, stichtingen en bewoners.

Wat is er aan de hand?
een goede gezondheidsaanpak begint bij een wijkscan. Indicatoren kunnen variëren van ervaren gezondheid tot aan overgewicht en psychische gezondheid. Verzamel cijfers. Betrek zo vroeg mogelijk de partijen in het veld en zorg voor bestuurlijk commitment. Iedereen moet het probleem en urgentie herkennen en het eens zijn over de doelstelling.


Programma:

sommige resultaten kunnen in cijfers worden uitgedrukt, zoals het percentage overgewicht bij kinderen. Resultaten op andere beleidsterreinen lossen het probleem van gezondheidsachterstand niet op maar leiden wel tot voorwaarden om gezondheidsachterstanden aan te pakken.

Hoe organiseer je dat?
voor de Gezonde Wijkaanpak is er geen blauwdruk, het hangt af van de prioriteiten die gesteld zijn en de samenwerking met partijen. Genoeg groen en speelruimte in de wijk; minder overgewicht/meer bewegen/gezonder eten; minder zorgkosten/minder zorggebruik; minder depressie.


Betrokken partners
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
13 deelnemende gemeenten: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zaanstad
Corporaties
Sociale Diensten
GGD ’en
GGZ-instellingen
Welzijnsinstellingen
Centra voor Jeugd en Gezin
Eerstelijns gezondheidszorg (huisartsen, wijkverpleegkundigen enz.)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Universiteit van Maastricht
Scholen
Zorgverzekeraars
Private partijen zoals Albert Heijn
Stichtingen zoals Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Richard Krajicek Foundation en Johan Cruyff Foundation
Bewoners