banier wijkengids 2

7.6 Evaluatie, effectmeting en borging


Borging van de lessen van Achter de voordeur is op verschillende manieren georganiseerd:

  • In een leergroep met  30 gemeenten worden ervaringen uitgewisseld en effecten gemonitord en de aanpak van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur geborgd. De fasering in deze 50 steden is zeer divers: van beginnende projecten tot projecten die al jaren lopen. Borging van projecten is een belangrijk aandachtspunt, zowel in de startfase van projecten als voor volwassen projecten. De fase van borging en innoveren van projecten is cruciaal en kwetsbaar tegelijk.


Het landelijk projectteam ADV/MPG biedt outreachtend en op maat adviesondersteuning en begeleiding voor projectleiders in steden. De landelijk projectleider en experts van het projectteam leveren advies en instrumenten.

Er zijn voor de borging van projecten 2 instrumenten ontwikkeld, die de levensvatbaarheid van projecten toetsen en aanbevelingen voor de borging geven:

  • Scan 4+1
  • Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)


In een leergroep met  30 gemeenten  worden ervaringen uitgewisseld, effecten  gemonitord  en de aanpak van 1g1p1r geborgd.
Het landelijk projectteam ADV/MPG biedt steden ondersteuning, deskundigheid, instrumenten. De fasering in deze 30 steden is zeer divers: van beginnende projecten, tot projecten die al jaren lopen. Borging van projecten van de projecten is een belangrijk aandachtspunt, zowel in startfase van projecten als voor volwassen projecten. De fase van borging en innoveren van projecten is cruciaal en kwetsbaar tegelijk.
Er zijn voor de borging van projecten 2 instrumenten ontwikkeld, die de levensvatbaarheid van projecten toetsen en aanbevelingen voor de borging geven:

  • Scan 4+1
  • Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

Een voorbeeld van innovatie en doorpakken op onderdelen die werken is de werkwijze van de gemeente Eindhoven. Eindhoven is in de krachtwijken gestopt met de krachtwerkers maar gaat wel door met de aanpak 'achter de voordeur' (één probleemeigenaar). Gemeentebreed is Eindhoven bezig met een andere aanpak van het sociaal beleid ('Wij Eindhoven'). Een generalistische ontkokerde werkwijze met daarin elementen zoals die ook in Enschede zijn toegepast.