banier wijkengids 2

7.5 Achter de voordeur en decentralisaties


  • De verandering die nodig is voor werken met huishoudens met multiproblematiek vraagt om  systeeminnovaties; organisaties die integraal samenwerken, het gezin centraal en de regisseur heeft mandaat.
  • De 3 decentralisaties/transities kunnen ondersteunend zijn
  • De ervaringen met de aanpak Achter de Voordeur / MPG worden benut om de decentralisaties zo goed mogelijk vorm te geven en te implementeren. Tegelijkertijd is de aanpak een goed aanknopingspunt voor de komende veranderingen.


  • De notie dat families, gezinnen, straten, buurten, beschikken over eigen kracht, wint aan belang en wordt benut in het werk van professionals
  • De gevolgen van stapeling van bezuinigingen binnen kwetsbare gezinnen worden gevolgd bij focusgemeenten. De Achter de Voordeuraanpak leert ook dat het efficiĆ«nter kan.


Signalering en inzicht
In de praktijk blijkt dat  multiprobleemgezinnen vaak met een groot aantal hulpverleners en instanties te maken hebben. Door een aanpak gebaseerd op  een gezin, een plan, een regisseur kunnen deze gezinnen effectief worden geholpen. 

Programma (inhoudelijk)
Strategie is dat de gezinnen en huishoudens om wie het allemaal gaat meer in hun kracht gezet worden, zodat ze weer grip op hun eigen leven krijgen.