banier wijkengids 2

7.4 Programma (inhoudelijk)


De strategie is dat de gezinnen en huishoudens om wie het gaat meer in hun kracht gezet worden, zodat ze weer grip op hun eigen leven krijgen.

Lessen uit het Landelijk Netwerk Achter de Voordeur/MPG

 • De procesregie moet bij de gemeente liggen
 • Ga uit van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
 • Zet in op eigen kracht en vergroot de zelfregie en participatie van multiprobleem gezinnen en huishoudens
 • Ga outreachend en met een op maat aanpak achter de voordeur aan de slag


 • Ga uit van het ‘Regulier Tenzij’ principe: probeer het reguliere werk te versterken (regulier) en te veranderen zodat signalering en preventie verbeterd en opschaling naar 2e lijn cq. MPG aanpak (tenzij) kan worden voorkomen. Bij bepaalde gezinnen zal echter een MPG aanpak nodig blijven
 • Streef naar meetbare resultaten in de projecten die worden uitgevoerd
 • Probeer de succesvolle aanpak ADV/MPG te borgen cq. innoveren


Wie heeft welke taak?

 • Bestuurders zorgen voor bestuurskracht, draagvlak en organiseren de benodigde middelen
 • Beleidsmakers verspreiden kennis en borgen de aanpak van 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur
 • Uitvoerders gaan aan de slag met de aanpak van 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur
 • Bewoners bieden sociale steun en medewerking via eigen Kracht Conferenties bij hulpverlening aan multiprobleemgezinnen