banier wijkengids 2

7.3 Regulier tenzij


Ga uit van het ‘Regulier Tenzij’ principe: probeer het reguliere werk te versterken (regulier) en te veranderen zodat signalering en preventie verbeterd en opschaling naar 2e lijn of MPG-aanpak (tenzij) kan worden voorkomen. Bij bepaalde gezinnen zal echter een MPG aanpak nodig blijven.

  • Streef naar meetbare resultaten in de projecten die worden uitgevoerd met de Scan 4+1 en de MKBA
  • Probeer de succesvolle aanpak ADV/MPG te borgen cq. innoveren

Borging van de lessen van Achter de Voordeur is op verschillende manieren georganiseerd:


  • In een leergroep met ruim 50 gemeenten worden ervaringen uitgewisseld, gekeken naar effecten en de AdV aanpak geborgd. Er zijn steden met beginnende projecten, maar ook projecten die al jaren lopen. Borging van projecten is een aandachtspunt, in de startfase en bij volwassen projecten. Borging en innovatie van projecten is cruciaal en kwetsbaar tegelijk.
  • Het landelijk projectteam biedt outreachtend en op maat advies en begeleiding voor projectleiders in steden.


Doel
Het doel van de achter Achter de Voordeur is het realiseren van een effectieve, efficiënte en kostenbesparende aanpak van multiprobleemhuishoudens, waarbij de eigen kracht wordt versterkt en aanpak van  een  gezin, een plan, een regisseur wordt gehanteerd.

Betrokken partners

  • Gemeenten, Ministerie van BZK, Ministerie van VWS, LPBL, Partners en Propper.
  • Voor de kennisdeling (o.a): CCV, Portaal, Nicis institute, KEI, Aedes, Movisie en  SEV

Ambassadeurs

  • Marcel van Gastel (DG van Ministerie van VWS)
  • Hans- Martin Don (Directeur Centrum voor Wonen).

Aanpak
Samen met zes experimentgemeenten heeft het projectteam tweeënhalf jaar gezocht naar de effectieve invulling van de werkwijze van een gezin, een plan, een regisseur.

Producten
De kennis over de Achter de Voordeur aanpak is gebundeld in het e-boek: ‘Aan de slag Achter de Voordeur; Van signaleren naar samenwerken.’ Het e-boek is breed verspreid via kennispartners en netwerken.