banier wijkengids 2

7.10 Lessen van Vernieuwend Welzijn


De lessen van Vernieuwend Welzijn:

  • Gericht op de vraag achter de vraag. Vraaggericht werken is niet zonder meer de vraag van de burger als uitgangspunt nemen bij de organisatie van het aanbod. Het is geen kwestie van ‘u vraagt en wij draaien’.
  • Gebaseerd op eigen kracht. Als de vraag van de burger eenmaal helder is, moet de vraag beantwoord worden wie wat doet: Wat doen de professionals en wat doen de burgers? Maar ook, wat kan de professional doen om de zelfredzaamheid van de burger (in en met zijn eigen omgeving) te versterken.


  • Direct eropaf. Er zijn mensen die ondersteuning claimen en er zijn mensen die zorg mijden. Deze burgers weten de weg niet te vinden naar ondersteuning. Daar moet de professional op af, en het liefst zo snel mogelijk, om erger te voorkomen.
  • In Welzijn Nieuwe Stijl wordt gezocht naar de optimale verhouding tussen wat burgers zelf kunnen en wat professionals moeten doen.                                                                            Voorbeelden: WeHelpen is een initiatief waar informele zorg online wordt aangeboden, opgericht door Achmea, Bureauvijftig, CZ, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley.