banier wijkengids 2

7.1 Achter de voordeur/Multiprobleemgezinnen


In dit deel van de wijkengids vind je informatie over de thema’s die inmiddels als vast onderdeel worden beschouwd van een (integrale) wijkaanpak: Achter de Voordeur, Best Persons, vernieuwend welzijn, gezonde wijk, groene wijk en cultuur in de wijk, ondernemend maatschappelijk initiatief, burgerschap, wijkveiligheid en demografische ontwikkeling.

Achter de Voordeur/MPG Aanpak
Het doel van de landelijke aanpak Achter de Voordeur/Multiprobleemgezinnen is het realiseren van een effectieve, efficiënte en kostenbesparende aanpak van multiprobleem huishoudens, waarbij de eigen kracht wordt versterkt en aanpak van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur wordt gehanteerd.


Wat werkt: 
1) Vergaande samenwerking tussen betrokken hulpverleners.
2) Mandaat op regie en escalatie worden bij de regisseur neergelegd
3) Minder hulpverleners bemoeien zich met een huishouden
4) Problemen worden in samenhang en vanuit de eigen kracht van de gezinnen aangepakt.

Wat werkt niet:
1) Multiprobleem huishoudens overstelpen met hulpverleners.
2) Een verkokerde aanpak, waarbij iedere zorg-, hulp- en dienstverlener de eigen diensten en producten aanbiedt zonder onderlinge afstemming.                                                     

 


Doel
Het doel van het Landelijk Project aanpak Achter de Voordeur/Multi Probleemgezinnen is het realiseren van een effectieve, efficiënte en kostenbesparende aanpak voor kwetsbare en complexe gezinnen/huishoudens, waarbij de eigen kracht wordt versterkt en de aanpak van 1  gezin, 1 plan, 1 regisseur wordt gehanteerd. Alle partners uit het sociale domein werken hierbij samen en leveren integraal en ontschot aanbod uit reguliere middelen en bieden een proeftuin voor transities.

Betrokken partners

  • Gemeenten, Ministerie van BZK, Ministerie van VWS, LPBL, Partners en Propper
  • Voor de kennisdeling (o.a): CCV Portaal, Platform31 Movisie

Aanpak
Samen met zes experimentgemeenten heeft het projectteam tweeënhalf jaar gezocht naar de effectieve invulling van de werkwijze van een gezin, een plan, een regisseur. In het Landelijk Project Achter de Voordeur/ Multi Probleemgezinnen wordt getracht de opgedane kennis te verbreden en te borgen in alle steden die een aanpak ADV/MPG uitvoeren of overwegen/starten.

Producten
De kennis over de Achter de Voordeur aanpak is gebundeld in het e-boek: ‘Aan de slag Achter de Voordeur; Van signaleren naar samenwerken.’ Het e-boek is breed verspreid via kennispartners en netwerken. De update van het ebook is vanaf 14 mei 2013 beschikbaar

7.2.png