banier wijkengids 2

6.6 Communiceren over resultaten


Als een project gestart is en de resultaten worden gemeten, verwachten bestuurders, beleidsmakers, uitvoerders en bewoners resultaten. Laat direct de quick wins zien: alle resultaten die worden behaald door de inzet van de lokale partners helpen om het vertrouwen in de aanpak en in de wijk te verstevigen. Maar omdat bij veel projecten de effecten wat langer op zich laten wachten, is het niet mogelijk hierover snel te communiceren. Daarom wordt in stappen over effecten gecommuniceerd. Maak ook duidelijk dát je in die stappen communiceert.


Als eerste wordt gecommuniceerd over het proces. Wat gebeurt er, door wie en wat zijn de beoogde resultaten? De tweede fase is communiceren over de output: Hoeveel burgerinitiatieven worden er ontplooid? Hoeveel vrouwen worden bereikt met een cursus? Hoeveel buurtvoorlichters zijn er aangesteld en wat doen ze. Als laatste stap wordt gecommuniceerd over de outcome: Wat is het effect op de sociale samenhang, is de integratie bevorderd, is er sprake van sociale stijging?


Beleidseffecten en beleidsinformatie in de tijd