banier wijkengids 2

6.4 Wetenschappelijke Commissie Wijkenaanpak


De Wetenschappelijke Commissie Wijkenaanpak beoordeelt jaarlijks beleidsonderzoeken die in het kader van de wijkaanpak zijn uitgevoerd op de kwaliteit van de methodisch-technisch opzet, de uitvoeringskwaliteit en het beleidsrendement. De Commissie geeft op basis van deze beoordeling aan welke onderzoeken van hoge kwaliteit zijn zodat ze als voorbeeld kunnen dienen en derhalve een brede verspreiding verdienen. De Commissie concludeert dat de kwaliteit van de rapporten aantoonbaar is toegenomen. Tegelijkertijd schiet de methodologie op onderdelen nog tekort. De Wetenschappelijke Commissie Wijkenaanpak heeft de afgelopen jaren een aantal onderzoeken beoordeeld als 'goed':


  • 'Haagse Wijkmonitor' van de gemeente Den Haag
  • 'Tussenrapportage Evaluatie Wijkcoaches Velve-Lindenhof' van de Universiteit Twente
  • 'Onderzoek krachtwijkenbeleid gemeente Groningen'
  • 'Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2010 Stad Groningen' van de gemeente Groningen 
  • 'Wonen, Wijken Interventies, Krachtwijkenbeleid in perspectief' van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het nieuwe advies van de Commissie is in het najaar van 2013 beschikbaar.