banier wijkengids 2

5.8. De positioneringsladder


In hun analyse van de frontlijnsturing in de Kolenkit introduceren Pieter Tops en Casper Hartman de positioneringsladder, die de frontlijn verbindt met het ‘going concern’:

  • De 1e positie is die van de pioniers, mensen die een gangmakers-, trekkers- of aanjaagrol kunnen vervullen. Zij genieten het vertrouwen van de buurt en zijn in staat het voortouw te nemen. Pioniers weten doortastend op te treden, vaak op een gedreven, onorthodoxe wijze. Het zijn relatieve vrijbuiters die de ruimte moeten krijgen van de gemeentelijke organisatie. Maar het kunnen ook burgers of medewerkers van andere wijkpartijen zijn.


  • De 2e positie is die van de faciliteerders, mensen die de pioniersrol mogelijk maken. Zij helpen zaken snel te regelen: b.v. het creëren van een fonds voor de pioniersactiviteiten, of het in de pas laten lopen van beschikkingen met ontwikkelingen in de buurt. Pioniers zelf moet je dat werk niet laten doen.
  • De 3e positie is die van de gebiedsmanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wijkprogramma’s en voeren de regie op de integrale ontwikkeling en samenwerking. Zij zijn degene die in rechtstreeks contact met een bestuurder als onafhankelijk functionaris de weg kunnen plaveien.