banier wijkengids 2

5.7.2 MKBA Arbeidsparticipatie: Interventiecalculator


MKBA Arbeidsparticipatie

Medio 2012 is de ‘Interventiecalculator’ opgeleverd voor de MKBA Arbeidsparticipatie. Bij de ontwikkeling ervan zijn diverse gemeenten betrokken, zoals Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Enschede, Groningen, Helmond, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Zaanstad.

De Interventiecalculator is een instrument dat relatief eenvoudig lokaal is toe te passen. Het doel ervan is het vinden van werk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.


Interventiecalculator en MKBA

Wil je meer inzicht in de kosten en baten van de re-integratie van multi-problem cliënten en je beleidskeuzes wetenschappelijk onderbouwen? Dan kun je de Interventiecalculator gebruiken. Deze vorm van MKBA beoogt een aanpak te bevorderen waarbij gemeenten, uitvoering- en hulpverleningorganisaties efficiënt en effectief samenwerken. Deze gratis rekentool is gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek.