banier wijkengids 2

5.6 Opdrachtgever-opdrachtnemerschap


Opdrachtgevers en opdrachtnemers

Beschouw dienstverlening door stedelijke diensten, gesubsidieerde instellingen en bedrijven niet als gegeven, maar onderzoek welke partij de beste prijs-kwaliteit verhouding levert. Kijk ook hier naar particulier initiatief.
Houd in alle gevallen de samenwerking zakelijk: afspraken zijn er om nageleefd te worden.
Tegelijkertijd: garandeer flexibiliteit om in te spelen op de lokale behoefte en gevoel voor de omgeving. De kinderen in deze wijken verdienen de beste onderwijzers; de volwassenen verdienen de beste welzijnswerkers. Je redt het niet met een jongerenwerker die een verkeerde grondhouding heeft.Uitvoerende werkzaamheden vaak worden verricht door stedelijke diensten, gesubsidieerde instellingen of particuliere bedrijven. Werken aan Wijken beveelt aan om de relatie met deze partijen niet als een gegeven te beschouwen, maar om –in bepaalde gevallen via aanbesteding- te bekijken welke partij de beste prijs - kwaliteit verhouding levert. In alle gevallen is het verstandig om de samenwerking zakelijk te houden. Dat wil zeggen: heldere schriftelijke afspraken, toezicht op naleving van die afspraken en consequenties als de afspraken niet worden nageleefd. Daarnaast, maar niet minder belangrijk: flexibiliteit om in te spelen op de lokale behoefte en gevoel voor de omgeving. De kinderen in deze wijken verdienen de beste onderwijzers; de volwassenen verdienen de beste welzijnswerkers. Je redt het niet met een maatschappelijk werker die alleen zijn eigen werksoort beheerst. De jongerenwerker is juist op oudejaarsavond nodig.

Samenhangende wijkenaanpak vraagt erom om de relaties met uitvoerende instellingen goed onder de loep te nemen. Leveren zij wat ze beloven en is dat eigenlijk wel wat we nodig hebben? Hebben wij onze vraag wel goed geformuleerd? En welk antwoord zouden maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven op die vraag geven? Kan het efficiënter en effectiever? Stuur niet op output, maar op outcome.

In de publicatie Burgerkracht beschrijven Nico de Boer en Jos van der Lans veranderingen in de toekomst van de welzijnssector, die in zijn huidige vorm niet meer voldoet. Institutioneel en financieel staat de welzijnssector voor de opdracht om tot een nieuw model van welzijnswerk te komen. Aan gemeenten is de taak om te voorzien in:

  • Een regeling voor de selectie en toegang tot haar eigen voorzieningen; deze regeling moet selectief zijn.
  • Zorg dragen voor een sluitende aanpak voor zeer kwetsbaren; een vangnetfunctie met integrale sociale wijkteams van gemandateerde professionals.

De gemeente onderhoudt een heel andere relatie met de uitvoerder van deze taken dan met de uitvoerders van het functionele aanbod.