banier wijkengids 2

5.4 Samenwerking in coalities


  • Externe druk en financiering stimuleren resultaatgericht werken
  • Coalities met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn zeker in de wijkaanpak noodzakelijk. De overheid moet daarbij optimaal faciliteren
  • Vitaliteit ontstaat pas als de coalitie de urgentie deelt en elk van de partijen er baat bij heeft dat de gemeenschappelijke visie ook echt gerealiseerd wordt. Laat daarom ook de partners hun commitment vastleggen en maak afspraken voor een langere periode


Een coalitie is pas vitaal als de partners erin slagen om energie los te maken en doorbraken te realiseren.


De wijkenaanpak is bij uitstek een proces dat zich in een brede kring van partijen afspeelt. Dit dienen wel direct betrokkenen bij de wijk te zijn. Zij hebben de lokale situatie het best in beeld, krijgen direct met de maatregelen en interventies te maken en hebben dan ook het meest belang bij een goed plan. Alleen door sterk in te zetten op het maken en delen van inzichten, visie en doelstellingen met burgers en andere partners in de wijk ontstaat een gemeenschappelijk gevoel van urgentie. Deze energie is nodig om voortvarend en vasthoudend te kunnen werken in een samenhangende wijkenaanpak.

De samenwerking tussen gemeente, bewoners en lokale partijen is kenmerkend voor een samenhangende wijkenaanpak. Centraal staat het begrip vitale coalities: samenwerkingsverbanden die erin slagen om energie los te maken en doorbraken te realiseren (Werken aan Wijken). Deze partnerschappen tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers zijn steeds belangrijker geworden in de wijkenaanpak. In een situatie waarin de overheid zich vanwege bezuinigingen steeds verder terugtrekt, maar ook bewust meer initiatief laat aan de samenleving, zijn vitale coalities inmiddels onmisbaar. Overheden kunnen -en willen- niet alle maatschappelijke problemen alleen oplossen. Ze kunnen vanuit hun publieke taak deze samenwerkingsverbanden nog wel initiƫren, maar niet sturen. Hun belangrijkste taak ligt in het optimaal faciliteren van de partijen.