banier wijkengids 2

5.3.1 De verhouding tussen sectoren: sociaal en fysiek


Het rapport 'Sociaal en Fysiek verbonden, het geheim van het hoe' benoemt vier constanten in het proces van sociaal-fysieke wijkenaanpak:

  • Een heldere organisatievorm zorgt voor legitimiteit
  • Randvoorwaarden voor de financiering moeten worden bepaald op basis van de inhoud
  • De methode moet procesgericht zijn met een grote rol voor bewoners
  • Het succes wordt uiteindelijk bepaald door de persoonlijkheid, durf en competenties van mensen


Het rapport eindigt met de volgende aanbevelingen:

  • Verbind eerst op inhoud, daarna op geld en vorm
  • Durf de controle los te laten
  • Investeer in de duurzame wijkprofessional
  • Heb aandacht voor de ‘chemie’ tussen mensen
  • Accepteer en benut de frustratie van impasse en de kracht van crisis


In veel projecten wordt bij het opzetten van een sociaal-fysieke wijkenaanpak pakweg tachtig procent van de tijd en energie besteed aan de eerste twee: organisatie en financiering. Daar weten partijen vaak veel van, maar ze blijven daar vervolgens ook in steken. Even zo belangrijk is het om aandacht te besteden aan de methode en de menselijke factor. Kun je de sociaal-fysieke vernieuwing wel als een project zien of is het meer een cyclisch proces? Hoe regel je de inbreng van bewoners? Zijn mensen het eigenlijk wel eens over wat ze samen willen en kunnen ze samen door één deur? Worden de wijkprofessionals wel voldoende gesteund door de bestuurders? Deze vragen worden aan het begin van het proces maar zelden gesteld.